overlay color

Natuurwetenschappen

Wat leer je in deze richting?

Wie Natuurwetenschappen studeert, is geboeid door wetenschappen zoals fysica, biologie en chemie. Je hebt een goed inzicht in wiskunde en legt makkelijk verbanden. Je kan goed logisch redeneren en snel nieuwe leerstof verwerken. Je hebt zin in exploreren, onderzoek en practica. 

Inhoud van de specifieke vakken

Hoewel de specifieke vakken veel gelijkenissen vertonen, zijn er uiteraard typische verschillen:

  • In fysica worden de fysische wetmatigheden bestudeerd. Fysica is zoals de andere wetenschapsvakken een proefondervindelijke wetenschap. In de 2e graad komen mechanica, energieën, elektriciteit, optica, druk en thermodynamica aan bod.
  • Bij biologie kijken we vooral naar de eigenschappen van levende systemen: hoe werkt een lichaam, hoe werken ecosystemen, wat is het belang van biodiversiteit?
  • In chemie verwerven we inzicht in de bouw, structuur en eigenschappen van materie. En hoe is de wisselwerking tussen materie en energie? Verder wordt veel aandacht besteed aan veilige omgang met chemische producten in het labo.
  • In de richting Natuurwetenschappen krijg je 5 uur wiskunde per week, zodat er voldoende basis gelegd wordt voor richtingen met een pool wetenschappen en/of wiskunde in de derde graad.  
  Nat.wet.
 
3de jaar
4de jaar
algemene vorming        
aardrijkskunde 1 1
engels 2 2
frans 4 4
nederlands 4 4
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
specifieke vorming
biologie 2 2
chemie 2 2
fysica 2 2
STEM 1 1
wiskunde 5 5
differentiatie*    
engels - 1
frans 1 -
nederlands 1 1
complementair    
artistieke vorming project project
duits - 1
informatica 1 -
TOTAAL 32 32

 * differentiatie: tijdens dit uur bieden we aan leerlingen die het nodig hebben extra oefening met het oog op een betere beheersing van de basisleerstof. Leerlingen die de basis reeds goed beheersen bieden we extra uitdaging.

wat na deze opleiding

Na de tweede graad kan je doorstromen naar de derde graad aso. De meest logische vervolgrichtingen zijn Wetenschappen-wiskunde en Moderne talen-wetenschappen.

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar de opendeurnocturne op 3/05/2024.

Meer info