overlay color

Brede vorming

met tal van activiteiten en projecten

Maris Stella staat ook voor een brede vorming via een waaier aan socio-economische, sociale, culturele en maatschappelijke projecten. Op deze manier willen we je laten groeien tot een zelfbewuste, kritische, breed geïnteresseerde en geëngageerde jongere.

DJI 0489 1
We streven naar...

... leerlingen die in verbinding staan met zichzelf, met elkaar en een open blik op de wereld hebben.

We vertrekken vanuit...

... christelijke waarden zoals respect en verdraagzaamheid. We stimuleren burgerschap en verantwoordelijkheidszin.

We doen dit door...

... onze leerlingen te betrekken bij tal van projecten. We laten hen deelnemen aan excursies en nemen hen mee op buitenlandse reizen.

Uitstappen

Schermafbeelding 2020 12 12 om 12.19.40
Teambuilding eerstejaars

Om de groepsvorming in de klassen van ons eerste jaar te versterken, trekken de leerlingen erop uit met hun klasleraars en Rafiki-leerlingen.

P1100162
Sportdagen

We organiseren onze sportdagen tijdens de eerste weken van het schooljaar. Zo kunnen onze leerlingen zich uitleven en werken we tegelijkertijd aan groepsvorming.

Xanten v3
Xanten

Het tweede jaar maakt een excursie naar Xanten.

kunstuitstap 2 1
Kunstuitstappen

De tweede en de derde graad kso bezoeken belangrijke kunsttentoonstellingen.

Antwerpen v2
Antwerpen

Het tweede jaar maakt een excursie naar de haven van Antwerpen.

DSCF2295
Breendonk

Het derde jaar brengt een bezoek aan Breendonk.

2010 09 19 20 26 47PB070654
Westhoek

Het vijfde jaar brengt een bezoek aan de Westhoek.

Buitenlandse reizen

activiteitenslider12x

Het vijfde jaar maakt een driedaagse studiereis naar Parijs.

Tiber

Het zesde jaar maakt een elfdaagse Italiëreis.

Jaarlijkse projecten

streven naar projecten excursies v2... 2 1
Maris Stella Europees

In het vierde jaar kunnen de leerlingen aan de hand van een simulatiespel zich inleven in de rol van Europarlementariërs. Drie dagen lang werken de leerlingen rond verschillende wereldproblemen waarbij ze heel wat bijleren over politiek, de werking van het Europees Parlement, maar ook leren spreken voor een groep en samenwerken.

Federaal parlement
Kras

KRAS is een rollenspel voor leerlingen uit de 3de graad. Zij verdiepen zich een jaar lang in een mondiaal thema (bv. milieu, klimaat, kinderrechten...) en vertegenwoordigen in groepjes een land, bedrijf of organisatie. Centraal hierbij staan discussie en eigen mening. Als afsluiter trekken ze een dag naar Brussel om in onze parlementen te zetelen.

drinkbus
Mini-onderneming

De leerlingen van de 3de graad Economie nemen elk schooljaar deel aan de Vlajo mini-ondernemingen. De leerlingen mogen hun eigen bedrijfje oprichten, voeren hun eigen boekhouding, verdedigen hun business plan voor een externe jury, organiseren verkoopmomenten en houden minstens één aandeelhoudersvergadering.

computer icon 2429310 480
Start2Study

Elk jaar stellen oud-leerlingen de studierichting die ze momenteel volgen voor aan onze zesdejaars. Zo krijgen onze leerlingen de kans om vragen te stellen en zich beter voor te bereiden op de studies na het middelbaar. En dat gebeurt met veel enthousiasme langs beide kanten!

oxfam 3 1
Wereldwinkel

De Oxfam wereldwinkels streven ernaar om producenten uit de Derde Wereld een eerlijk loon en dus een menswaardiger bestaan te geven. Ook bij ons zijn er elk schooljaar leerlingen van het 6de jaar Economie-moderne talen of Economie-wiskunde die andere leerlingen weten te overtuigen van de meerwaarde van eerlijke handel door campagnes te voeren en verkoopdagen te organiseren.

DSC00397
Mondiale dagen

Tijdens de mondiale dagen zetten alle leerlingen en leerkrachten zich actief in om geld in te zamelen voor drie projecten uit de derde wereld. We steunen Broederlijk Delen, het ‘Plant een boom’-project van Ondernemers Zonder Grenzen en het Parochiecentrum in de stad Cartagena (het levenswerk van Zuster Beatrijs).

project relaties en seksualiteit 1 v2
Project 3de jaar

Na de kennismakende activiteiten in september is er later in het schooljaar een projectdag rond relaties en seksualiteit voor het 3de jaar. De leerlingen kijken dan een film, spelen samen de bloosdoos, luisteren naar de getuigenis van een HIV-patiënt en nemen deel aan een workshop van jongerenvereniging Enig Verschil.

DSCN8129
Breek uit jezelf

Tijdens het project 'Breek uit jezelf' doen onze leerlingen van het vijfde jaar een inleefstage van twee dagen in een instelling voor mensen die zorgbehoevend zijn. Een aantal leerlingen lopen mee in instellingen voor mensen met een (mentale) beperking, anderen doen dan weer ervaring op in rust- en verzorgingstehuizen. Leerlingen ervaren zo hoe het is om te leven met een beperking. Ze worden sociaal en communicatief vaardiger en het daagt hen uit om hun grenzen te verleggen.

omgaan met sociale media 2 1
Projectdag: omgaan met sociale media

Tijdens een projectdag op maat, bieden we vorming aan voor alle leerlingen in het omgaan met sociale media. Leerlingen leren zorgzaam en kritisch, maar ook creatief en duurzaam met sociale media omgaan.

Schoolpastoraal

Maris Stella is een katholieke dialoogschool. De christelijke spiritualiteit draagt bij tot de vorming van waardegevoelige en positief dynamische jongeren. Samen met de christelijke inspiratie zijn duurzaam en innovatief onderwijs belangrijke strategische doelen. Vanuit ons opvoedingsproject en onze missie 'Geloof in de mens, talent zien en doen groeien', werken we met een gedreven personeelsteam aan de sterke troeven van Maris Stella. 

Jaarthema 2022-2023 "(Zelf)zorgzaam"

Het jaarthema (zelf)zorgzaam laat ruimte voor meerdere interpretaties. Het is mogelijk om te wijzen op de noodzaak om zelf zorg op te nemen voor anderen, of voor een of andere zaak die moet worden aangepakt. Maar evengoed kan de link gelegd worden met de noodzakelijke zorg die een mens voor zichzelf moet opnemen. Zorgen voor jezelf heeft trouwens alles te maken met zorgen voor anderen. En omgekeerd. Jezelf niet verliezen in egotripperij, of in altruïsme. Inzien dat je altijd verbonden bent – in zorg en wederzorg – met anderen, dat is iets wat in dit jaarthema zit. Deze kerngedachte wordt uitgewerkt in bezinnende klasgesprekken, in bezinningen en vieringen en in initiatieven van leerlingen.

Download opvoedingsproject
Zelfzorgzaam1024 1