overlay color

Inschrijven

Capaciteit voor het schooljaar 2024-2025

Hier kan u de capaciteit voor het schooljaar 2024-2025 raadplegen.

Inschrijvingen eerste jaar 2024-2025

De inschrijvingen verlopen volgens de regelgeving van het inschrijvingsdecreet. De scholen in de regio Malle werken met een aanmeldingsprocedure via het aanmeldingssysteem van Agodi (overheid).  

Wat betekent dit concreet voor Maris Stella? 

bg faq
Capaciteit

We wensen ouders en leerlingen maximaal kans te geven om bewust te kiezen voor een school en haar onderwijsaanbod en opvoedingsproject. Tegelijk zijn we genoodzaakt een maximumcapaciteit te bepalen, d.w.z. dat er een maximum wordt gesteld op het aantal mogelijke inschrijvingen voor 1A. Voor het schooljaar 2024-2025 voorzien wij een maximumcapaciteit van 215 plaatsen voor 1A.  Mocht de capaciteit bereikt worden, dan kan deze enkel verhoogd worden indien de schoolorganisatie dit toelaat.

Aanmelden

Vanaf 25 maart ’24, 9.00 u. tot en met 19 april ’24, 12.00 u., meld je je zoon/dochter aan via onze website, indien je de keuze gemaakt hebt om in te schrijven op Maris Stella. Aanmelden betekent dat beide ouders hun zoon/dochter wensen in te schrijven en dit digitaal kenbaar maken aan de school.

 

  Let op:  
 • De aanmelding is nog geen inschrijving, het is een stap die vooraf moet gaan aan de inschrijving. 
 • Het heeft geen belang in welke volgorde de aanmeldingen binnenkomen. Het aanmeldingssysteem ordent immers nadien in willekeur, nadat wie voorrang heeft eerst een plaats krijgt binnen de capaciteit.  
 • Je kan je slechts éénmaal aanmelden per school. Er wordt op toegezien dat er voor elke leerling maar één aanmelding voor de gekozen school wordt geregistreerd.  
 • Ouders die meerdere kinderen wensen aan te melden, melden elk kind afzonderlijk aan. Ieder kind wordt afzonderlijk geordend. Voor kinderen van éénzelfde leefentiteit kan de school bij één toegewezen kind beslissen het niet toegewezen kind in te schrijven onder overcapaciteit.  

 

 • Controleer je geregistreerde gegevens op correctheid. Tijdens de aanmeldingsperiode kan je gegevens aanvullen. 
 • Bij vragen of moeilijkheden bij het aanmelden, contacteer je het secretariaat van de school: 03/312.02.33.
Voorrangsmaatregel

De broers en zussen van leerlingen en de kinderen van het personeel van de school melden eveneens aan tijdens de aanmeldingsperiode van 25 maart ’24 tot en met 19 april ’24. Na aanmelding krijgen zij voorrang op een plaats. 

 

MELD JE HIER AAN

 

Plaats toegewezen of plaats op de wachtlijst

Het digitaal aanmeldingssysteem zal na de aanmeldperiode een lijst genereren van leerlingen die hun inschrijving kunnen realiseren. Na voorrang gegeven te hebben aan wie tot de voorrangsgroep behoort, worden de andere aanmeldingen volgens toeval geordend door het digitale aanmeldingssysteem. Mochten er meerdere aanmeldingen zijn dan onze maximumcapaciteit, dan zullen een aantal aangemelde leerlingen op de wachtlijst geplaatst worden.   

De ouders ontvangen na de aanmeldperiode hierover een bericht, ofwel een toewijzingsbericht, d.w.z. dat je kan inschrijven vanaf 14 mei ’24, ofwel een bericht dat je een plaats kreeg op de wachtlijst. 

Ontvang je een toewijzing maar wens je toch niet meer in te schrijven, dan verwittig je zo snel mogelijk de school via mail naar secretariaat@marisstella.be. 

Kennismakingsgesprek

Ontvang je een toewijzingsbericht voor inschrijving, dan zal de school je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Dit kan plaatsvinden tijdens onze opendeurdag op vrijdagavond 3 mei ’24 of op een ander tijdstip. We bieden je graag de mogelijkheid voor een individueel gesprek ter kennismaking en bespreking van de overstap naar het secundair onderwijs. Het is belangrijk dat je bij een zorgvraag aangeeft dat je een gesprek met de zorgcoördinator wenst. 

 

Inschrijven vanaf 14 mei '24 mits toewijzingsbericht

Na bevestiging van een toegewezen plaats kan je inschrijven binnen de periode van dinsdag 14 mei ‘24, 09.00 u. tot en met maandag 10 juni ’24, 16.00 u.  De inschrijving verloopt in drie stappen:

 Stap 1: administratieve gegevens online

 • Tegen 14 mei ’24 ontvang je een mail van Maris Stella met een link.
 • Via de link maak je het eerste deel van de inschrijving in orde, nl. digitaal je administratieve gegevens en je keuze voor 1A Latijn, moderne of kunst ingeven. Je kan hier ook aangeven met wie je graag samenzit.
 • Je ontvangt een bevestiging van ontvangst van je gegevens + info over de school: algemeen, het schooluniform, het bestellen van de boeken.
 • Er zal je gevraagd worden welk moment je best past om nadien langs te komen op school voor het fysiek ondertekenen (stap 2).

Stap 2: inschrijvingsbevestiging ondertekenen op school

 • Je komt naar de school voor fysieke ondertekening van jouw inschrijvingsdocument. Verschillende momenten zullen aangeboden worden.
 • We vragen je bij de fysieke ondertekening volgende documenten aan de school te bezorgen (tenzij je deze bij het kennismakingsgesprek reeds hebt afgegeven):
  • de BaSo-fiche van het 6de leerjaar  
  • een kleefstrookje van de mutualiteit
  • indien van toepassing: kopie van een diagnoseverslag van een leer-of ontwikkelingsstoornis  

 

 • Je ondertekent voor akkoord met
  • de inschrijving in 1A met je keuze voor Latijn, moderne, kunst
  • het pedagogisch project van de school
  • het schoolreglement (te raadplegen op onze website)
  • de verwerking van de administratieve gegevens.  
 • Dit fysiek handtekenen gebeurt uiterlijk 10 juni 2024 (16 uur) om de inschrijving te voltooien. 
 • Indien je zelf verhinderd bent om persoonlijk te komen handtekenen, kan je werken met een volmacht.
Let op

Als je kind niet ingeschreven is vóór 10 juni 2024 (16 uur), dan verlies je de gereserveerde plaats. Dan kan je je kind enkel nog inschrijven in een school waar nog plaats is.

Stap 3: Indienen van documenten einde 6de leerjaar

 • Je bezorgt eind juni of begin juli (uiterlijk vóór 7 juli) volgende documenten aan de school:
  • een kopie van het laatste rapport  (juni 2024)
  • het getuigschrift basisonderwijs
 • Het indienen van deze documenten kan via afgifte op school of via mail naar secretariaat@marisstella.be.
 • De school is gesloten op 28 juni (namiddag) en van 10 juli ’24 tot en met 15 augustus ’24.

Telefonisch of via mail inschrijven kan niet.  Ouders die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal in te schrijven, zullen wij ondersteunen. Zij verwittigen de school (03/312.02.33).  

 

 

 

LET OP

Vermijd inschrijving in twee scholen om te voorkomen dat je zo de inschrijving van je eerste voorkeur zelf ongedaan maakt. Immers, het nieuwe inschrijvingsrecht bepaalt dat de recentere inschrijving een vroegere inschrijving van rechtswege beëindigt. Dit gebeurt als de inschrijvingen via de scholen worden doorgegeven aan de overheid. De exacte datum hiervoor staat niet vast.  

VRIJ INSCHRIJVEN VANAF 14 MEI 2024

Wie zich niet aangemeld heeft, kan vrij inschrijven vanaf 14 mei ’24. Hiervoor kan je vanaf 14 mei (9.00 u.) kenbaar maken dat je wenst in te schrijven via onderstaande link.  In volgorde van ontvangst worden de aanvragen behandeld.

 

Indien er nog plaats is, kan de inschrijving gerealiseerd worden. De school zal je contacteren en informeren over het verder verloop van de inschrijving.

Indien de capaciteit bereikt is of er is reeds een wachtlijst, dan zal de school je hiervan op de hoogte brengen. Je zoon/dochter wordt op de wachtlijst genoteerd en je ontvangt een weigeringsdocument omwille van de bereikte capaciteit.  Steeds wordt de volgorde van de inschrijvingsaanvragen gerespecteerd.

 

 

Telefonisch of via mail inschrijven kan niet.  Ouders die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal in te schrijven, zullen wij ondersteunen. Zij verwittigen de school (03/312.02.33).  

 

WENS TOT INSCHRIJVEN KENBAAR MAKEN VIA DEZE LINK 

(beschikbaar vanaf 14 mei 2024, 9.00 u. )

Eventuele klachten of specifieke vragen kunnen voorgelegd worden via directie1gr@marisstella.be.  

 

inschrijvingen vanaf tweede jaar en hoger 2024-2025

Start woensdag 3 juli 2024 vanaf 9u00

Leerlingen vanaf het tweede jaar kunnen pas ingeschreven worden vanaf 3 juli 2024. 

Belangrijk! Geen aanmeldingssysteem. Wel capaciteit met mogelijk volzetverklaringen.

Na 30 juni 2024 plaatsen wij onze eigen leerlingen in de klasgroepen en vermelden wij hieronder eventuele volzetverklaringen voor bepaalde basisopties (2de j.) of studierichtingen (3de j. – 6de j.).  

Dit betekent dat de volgorde van de inschrijvingswensen die digitaal binnenkomen, gerespecteerd wordt in het toekennen van een plaats of het opmaken van een wachtlijst.  

Vanaf 3 juli 2024, 9.00 u. kan u via dit formulier (link beschikbaar 3 juli 2024, 9.00 u.) uw inschrijvingswens aan ons doorgeven.  

Indien er plaats is, zullen wij u ten laatste de volgende werkdag vragen volgende documenten op school te bezorgen en uw inschrijving te finaliseren: 

 • het rapport van 30 juni met het attest van het gevolgde studiejaar 
 • een kleefstrookje van de mutualiteit 
 • eventueel een kopie van het attest (met diagnoseverslag) van een leer- of ontwikkelingsstoornis  

Op dat moment vragen we u het inschrijvingsbewijs te ondertekenen (eventueel met volmacht) waarbij u zich akkoord verklaart met het pedagogisch project en het schoolreglement.

We informeren je dan ook over het bestellen van boeken, het schooluniform…  

Alle nieuwe instromers worden eind augustus uitgenodigd voor een rondleiding op school.  

Bij volzetverklaring kunnen we u op dat moment geen plaats aanbieden, u ontvangt dan een document van ‘niet-gerealiseerde inschrijving’ en hiermee krijgt u een plaats op onze wachtlijst.  

Een niet-gerealiseerde inschrijving kan omgezet worden in een ‘gerealiseerde inschrijving’ indien er vrije plaatsen komen. Wij contacteren u in dat geval volgens de volgorde van de wachtlijst.  

De school is in de zomervakantie gesloten van 10 juli '24 t.e.m. 15 augustus '24. In deze periode kunnen er geen inschrijvingen plaatsvinden en worden ingezonden inschrijvingen niet verwerkt.   

inschrijven tweede jaar

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar ons infomoment op 24/02/2024 (12-jarigen) of naar de opendeurnocturne op 3/05/2024.

Meer info