overlay color

Inschrijven

Inschrijvingen eerste jaar 2023-2024

Vanaf dit schooljaar verlopen de inschrijvingen volgens de regelgeving van het nieuwe inschrijvingsdecreet. De scholen in de regio Malle zullen met een aanmeldingsprocedure werken via het aanmeldingssysteem van Agodi (overheid).  

Wat betekent dit concreet voor Maris Stella? 

bg faq
Capaciteit

We bepalen een capaciteit, d.w.z. dat er een maximum wordt gesteld op het aantal mogelijke inschrijvingen, nl. 230.  Hiermee voorzien we een ruime capaciteit om in te schrijven zodat we ouders en leerlingen maximaal kans geven bewust te kiezen voor een school en haar onderwijsaanbod en opvoedingsproject.   
Mocht de capaciteit toch bereikt worden, dan kan deze mogelijks verhoogd worden indien de schoolorganisatie dit toelaat.  

Voorrangsmaatregel

De broers en zussen van leerlingen en de kinderen van het personeel van de school melden eveneens aan tijdens de aanmeldingsperiode van 27 maart ’23 tot 21 april ’23. Na aanmelding krijgen zij voorrang op een plaats. 

Aanmelden

Vanaf 27 maart ’23, 9.00 u. tot en met 21 april ’23, 16.00 u., meld je je zoon/dochter aan via onze website, indien je de keuze gemaakt hebt om in te schrijven op Maris Stella. Aanmelden betekent dat beide ouders hun zoon/dochter wensen in te schrijven en dit digitaal kenbaar maken aan de school.  

Let op:  
 • De aanmelding is nog geen inschrijving, het is een stap die vooraf moet gaan aan de inschrijving. 
 • Het heeft geen belang in welke volgorde de aanmeldingen binnenkomen. Het aanmeldingssysteem ordent immers nadien in willekeur, nadat wie voorrang heeft eerst een plaats krijgt binnen de capaciteit.  
 • Je kan je slechts éénmaal aanmelden. Er wordt op toegezien dat er voor elke leerling maar één aanmelding wordt geregistreerd.  
 • Ouders die meerdere kinderen wensen aan te melden, melden elk kind afzonderlijk aan. Ieder kind wordt afzonderlijk geordend. Voor kinderen van éénzelfde leefentiteit kan de school bij één toegewezen kind beslissen het niet toegewezen kind in te schrijven onder overcapaciteit.  
 • Controleer je geregistreerde gegevens op correctheid. Tijdens de aanmeldingsperiode kan u gegevens aanvullen. 
 • Bij vragen of moeilijkheden bij het aanmelden, contacteert u het secretariaat van de school: 03/312.02.33.

MELD U AAN: aanmeldingsperiode is afgesloten. 

Wenst u nog in te schrijven, dan volgt u hieronder de instructies bij 'vrije inschrijving vanaf 16 mei 2023'. 

Vanaf 24 april 2023: toewijzingsbericht voor inschrijving of plaats op de wachtlijst

Het digitaal aanmeldingssysteem zal na 21 april ’23 een lijst genereren van leerlingen die hun inschrijving kunnen realiseren. Na voorrang gegeven te hebben aan wie tot de voorrangsgroep behoort, worden de andere aanmeldingen volgens toeval geordend door het digitale aanmeldingssysteem. We verwachten dat alle aanmeldingen een plaats krijgen gezien onze ruime capaciteit. Mocht dit niet zo zijn, dan zullen een aantal aangemelde leerlingen op de wachtlijst geplaatst worden. 

Ontving u een toewijzing maar wenst u toch niet meer in te schrijven, dan verwittigt u zo snel mogelijk de school via mail naar secretariaat@marisstella.be. 

Kennismakingsgesprek

Ontvang je een toewijzingsbericht voor inschrijving, dan zal de school je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Dit kan plaatsvinden tijdens onze opendeurdag op vrijdagavond 12 mei ’23 of op een ander tijdstip. We bieden je graag de mogelijkheid voor een individueel gesprek ter kennismaking en bespreking van de overstap naar het secundair onderwijs. Het is belangrijk dat u bij een zorgvraag aangeeft dat u een gesprek met de zorgcoördinator wenst. 

Inschrijven met toewijzingsnummer vanaf 16 mei '23

Na bevestiging van een toegewezen plaats kan je inschrijven binnen de periode van dinsdag 16 mei ‘23, 09.00 u. tot en met maandag 12 juni ’23, 16.00 u.  De inschrijving verloopt in drie stappen:

 Stap 1: administratieve gegevens online

 • Tegen 16 mei ’23 ontvang je een mail van Maris Stella met een link.
 • Via de link maak je het eerste deel van de inschrijving in orde, nl. digitaal je administratieve gegevens en je keuze voor 1A Latijn, moderne of kunst ingeven. Je kan hier ook aangeven met wie je graag samenzit.
 • Je ontvangt een bevestiging van ontvangst van je gegevens + info over de school: algemeen, het schooluniform, het bestellen van de boeken.
 • Er zal je gevraagd worden welk moment je best past om langs te komen op school voor het fysiek ondertekenen (stap 2).
 • Opgelet: de link voor het digitale luik van de inschrijving zal dus niet op de website komen, zoals eerder gecommuniceerd werd.

 

Stap 2: inschrijvingsbevestiging ondertekenen op school

 • Je komt naar de school voor fysieke ondertekening van jouw inschrijvingsdocument (= verplicht volgens de regelgeving). Dit kan op:
  • vrijdag 9 juni (9-16 u.)
  • zaterdag 10 juni (9-13 u.)
  • maandag 12 juni (9-16 u.)
 • We vragen je bij de fysieke ondertekening volgende documenten aan de school te bezorgen (tenzij je deze bij het kennismakingsgesprek reeds hebt afgegeven):
  • de BaSo-fiche van het 6de leerjaar  
  • een kleefstrookje van de mutualiteit
  • indien van toepassing: kopie van een diagnoseverslag van een leer-of ontwikkelingsstoornis  

 

 • Je ondertekent voor akkoord met
  • de inschrijving in 1A uw keuze voor Latijn, moderne, kunst
  • het pedagogisch project van de school
  • het schoolreglement (te raadplegen op onze website)
  • de verwerking van de administratieve gegevens.  
 • Dit fysiek handtekenen is vervroegd naar 9-10-12 juni om de inschrijving voltooid te hebben vóór maandag 12 juni (16 uur). Daarom stellen we dit niet uit tot einde schooljaar, zoals eerder gecommuniceerd. 
 • Indien je zelf verhinderd bent om persoonlijk te komen handtekenen, kan je werken met een volmacht.
Let op

Als je kind niet ingeschreven is vóór 12 juni 2023 (16 uur), dan verlies je de gereserveerde plaats. Dan kan je je kind enkel nog inschrijven in een school waar nog plaats is.

 

Stap 3: Indienen van documenten einde 6de leerjaar

 • Je bezorgt eind juni of begin juli (uiterlijk vóór 10 juli) volgende documenten aan de school:
  • een kopie van het laatste rapport  (juni 2023)
  • het getuigschrift basisonderwijs
 • Het indienen van deze documenten kan via afgifte op school of via mail naar secretariaat@marisstella.be.
 • De school is gesloten op 30 juni (namiddag) en tussen 12 juli ’23 en 16 augustus ’23.

Telefonisch of via mail inschrijven kan niet.  Ouders die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal in te schrijven, zullen wij ondersteunen. Zij verwittigen de school (03/312.02.33).  

 

 

 

LET OP

Vermijd inschrijving in twee scholen om te voorkomen dat je zo de inschrijving van je eerste voorkeur zelf ongedaan maakt. Immers, het nieuwe inschrijvingsrecht bepaalt dat de recentere inschrijving een vroegere inschrijving van rechtswege beëindigt. Dit gebeurt als de inschrijvingen via de scholen worden doorgegeven aan de overheid. De exacte datum hiervoor staat niet vast.  

 

 

VRIJ INSCHRIJVEN VANAF 16 MEI 2023

Wie zich niet aangemeld heeft, kan vrij inschrijven vanaf 16 mei ’23. Via onderstaande link kan je vanaf 16 mei (9.00 u.) kenbaar maken dat je wenst in te schrijven.  In volgorde van ontvangst worden de aanvragen behandeld.

Indien er nog plaats is, kan de inschrijving gerealiseerd worden. De school zal je contacteren en informeren over het verder verloop van de inschrijving.

Indien de capaciteit bereikt is of er is reeds een wachtlijst, dan zal de school je hiervan op de hoogte brengen. Je zoon/dochter wordt op de wachtlijst genoteerd en je ontvangt een weigeringsdocument omwille van de bereikte capaciteit.  Steeds wordt de volgorde van de inschrijvingsaanvragen gerespecteerd.

 

Telefonisch of via mail inschrijven kan niet.  Ouders die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal in te schrijven, zullen wij ondersteunen. Zij verwittigen de school (03/312.02.33).  

 

WENS TOT INSCHRIJVEN KENBAAR MAKEN VIA DEZE LINK

(beschikbaar vanaf 16 mei 2023, 9.00 u. )

Eventuele klachten of specifieke vragen kunnen voorgelegd worden via directie1gr@marisstella.be.  

 

inschrijvingen vanaf tweede jaar en hoger 2023-2024

Start donderdag 6 juli 2023 vanaf 9u00

Leerlingen vanaf het tweede jaar kunnen pas ingeschreven worden vanaf 6 juli 2023. 

Belangrijk! Geen aanmeldingssysteem. Wel capaciteit met mogelijk volzetverklaringen.

Na 30 juni 2023 plaatsen wij onze eigen leerlingen in de klasgroepen en vermelden wij hieronder eventuele volzetverklaringen voor bepaalde basisopties (2de j.) of studierichtingen (3de j. – 6de j.).  

Dit betekent dat de volgorde van de inschrijvingswensen die digitaal binnenkomen, gerespecteerd wordt in het toekennen van een plaats of het opmaken van een wachtlijst.  

Vanaf 6 juli 2023, 9.00 u. kan u via dit formulier (link beschikbaar 6 juli, 9.00 u.) uw inschrijvingswens aan ons doorgeven.  

Indien er plaats is, zullen wij u ten laatste de volgende werkdag vragen volgende documenten op school te bezorgen en uw inschrijving te finaliseren: 

 • het rapport van 30 juni met het attest van het gevolgde studiejaar 
 • een kleefstrookje van de mutualiteit 
 • eventueel een kopie van het attest (met diagnoseverslag) van een leer- of ontwikkelingsstoornis  

Op dat moment vragen we u het inschrijvingsbewijs te ondertekenen (eventueel met volmacht) waarbij u zich akkoord verklaart met het pedagogisch project en het schoolreglement.

We informeren je dan ook over het bestellen van boeken, het schooluniform…  

Alle nieuwe instromers worden eind augustus uitgenodigd voor een rondleiding op school.  

Bij volzetverklaring kunnen we u op dat moment geen plaats aanbieden, u ontvangt dan een document van ‘niet-gerealiseerde inschrijving’ en hiermee krijgt u een plaats op onze wachtlijst.  

Een niet-gerealiseerde inschrijving kan omgezet worden in een ‘gerealiseerde inschrijving’ indien er vrije plaatsen komen. Wij contacteren u in dat geval volgens de volgorde van de wachtlijst.  

De school is in de zomervakantie gesloten van 12 juli '23 t.e.m. 15 augustus '23. In deze periode kunnen er geen inschrijvingen plaatsvinden en worden ingezonden inschrijvingen niet verwerkt.   

inschrijven tweede jaar

Capaciteit voor het schooljaar 2023-2024

Via onderstaande link kan u de capaciteit per jaar en richting bekijken voor het schooljaar 2023-2024.

Voor inschrijvingen voor het eerste jaar kan u klikken op de inschrijvingslink voor het eerste jaar. Voor inschrijvingen voor het tweede t.e.m. het zesde jaar kan u klikken op de inschrijvingslink voor het tweede t.e.m. het zesde jaar (toegankelijk vanaf 6 juli 2023 9.00 uur).

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar ons infomoment op 11/02/2023 (12-jarigen) of naar de opendeurnocturne op 12/05/2023.

Meer info