overlay color

Inschrijven

Inschrijvingen eerste jaar 2023-2024

Vanaf dit schooljaar verlopen de inschrijvingen volgens de regelgeving van het nieuwe inschrijvingsdecreet. De scholen in de regio Malle zullen met een aanmeldingsprocedure werken via het aanmeldingssysteem van Agodi (overheid).  

Wat betekent dit concreet voor Maris Stella? 

bg faq
Capaciteit

We bepalen een capaciteit, d.w.z. dat er een maximum wordt gesteld op het aantal mogelijke inschrijvingen, nl. 230.  Hiermee voorzien we een ruime capaciteit om in te schrijven zodat we ouders en leerlingen maximaal kans geven bewust te kiezen voor een school en haar onderwijsaanbod en opvoedingsproject.   
Mocht de capaciteit toch bereikt worden, dan kan deze mogelijks verhoogd worden indien de schoolorganisatie dit toelaat.  

Voorrangsmaatregel

De broers en zussen van leerlingen en de kinderen van het personeel van de school melden eveneens aan tijdens de aanmeldingsperiode van 27 maart ’23 tot 21 april ’23. Na aanmelding krijgen zij voorrang op een plaats. 

Aanmelden

Vanaf 27 maart ’23, 9.00 u. tot en met 21 april ’23, 16.00 u., meld je je zoon/dochter aan via onze website, indien je de keuze gemaakt hebt om in te schrijven op Maris Stella. Aanmelden betekent dat beide ouders hun zoon/dochter wensen in te schrijven en dit digitaal kenbaar maken aan de school.  

Let op:  
 • De aanmelding is nog geen inschrijving, het is een stap die vooraf moet gaan aan de inschrijving. 
 • Het heeft geen belang in welke volgorde de aanmeldingen binnenkomen. Het aanmeldingssysteem ordent immers nadien in willekeur, nadat wie voorrang heeft eerst een plaats krijgt binnen de capaciteit.  
 • Je kan je slechts éénmaal aanmelden. Er wordt op toegezien dat er voor elke leerling maar één aanmelding wordt geregistreerd.  
 • Ouders die meerdere kinderen wensen aan te melden, melden elk kind afzonderlijk aan. Ieder kind wordt afzonderlijk geordend. Voor kinderen van éénzelfde leefentiteit kan de school bij één toegewezen kind beslissen het niet toegewezen kind in te schrijven onder overcapaciteit.  
 • Controleer je geregistreerde gegevens op correctheid. Tijdens de aanmeldingsperiode kan u gegevens aanvullen. 
 • Bij vragen of moeilijkheden bij het aanmelden, contacteert u het secretariaat van de school: 03/312.02.33.

MELD U AAN VIA DEZE LINK

(beschikbaar vanaf 27 maart 2023)

Vanaf 24 april 2023: toewijzingsbericht voor inschrijving of plaats op de wachtlijst

Het digitaal aanmeldingssysteem zal na 21 april ’23 een lijst genereren van leerlingen die hun inschrijving kunnen realiseren. Na voorrang gegeven te hebben aan wie tot de voorrangsgroep behoort, worden de andere aanmeldingen volgens toeval geordend door het digitale aanmeldingssysteem. We verwachten dat alle aanmeldingen een plaats krijgen gezien onze ruime capaciteit. Mocht dit niet zo zijn, dan zullen een aantal aangemelde leerlingen op de wachtlijst geplaatst worden. 

Ontving u een toewijzing maar wenst u toch niet meer in te schrijven, dan verwittigt u zo snel mogelijk de school via mail naar secretariaat@marisstella.be. 

Kennismakingsgesprek

Ontvang je een toewijzingsbericht voor inschrijving, dan zal de school je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Dit kan plaatsvinden tijdens onze opendeurdag op vrijdagavond 12 mei ’23 of op een ander tijdstip. We bieden je graag de mogelijkheid voor een individueel gesprek ter kennismaking en bespreking van de overstap naar het secundair onderwijs. Het is belangrijk dat u bij een zorgvraag aangeeft dat u een gesprek met de zorgcoördinator wenst. 

Inschrijven met toewijzingsnummer vanaf 16 mei '23

Met je toewijzingsbericht, kan je vanaf dinsdag 16 mei ‘23, 09.00 u. tot en met 12 juni ’23, 16.00 u. digitaal inschrijven.  Als je kind niet ingeschreven is vóór 12 juni 2023 (16 uur), dan verlies je de gereserveerde plaats. Dan kan je je kind enkel nog inschrijven in een school waar nog plaats is. 

 

 Let op

Vermijd inschrijving in twee scholen om te voorkomen dat u zo de inschrijving van uw eerste voorkeur zelf ongedaan maakt. Immers, het nieuwe inschrijvingsrecht bepaalt dat de recentere inschrijving een vroegere inschrijving van rechtswege beëindigt. Dit gebeurt als de inschrijvingen via de school worden doorgegeven aan de overheid. De exacte datum hiervoor staat niet vast.  

Telefonisch of via mail inschrijven kan niet.  Ouders die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal in te schrijven, zullen wij ondersteunen. Zij verwittigen de school (03/312.02.33).  

INSCHRIJVEN NA TOEWIJZING VIA DEZE LINK

(beschikbaar vanaf 16 mei 2023)

 

Bevestiging door de school

Na het online indienen van uw inschrijving, wordt een bevestiging gegenereerd dat uw kind is ingeschreven in onze school. U ontvangt ook een brief met bijkomende informatie. 

Finaliseren van de inschrijving

Om uw online inschrijving te finaliseren, komt u langs op 30 juni of 3 juli. Op dat moment vragen we u te handtekenen voor akkoord met het pedagogisch project, het schoolreglement (te raadplegen op onze website) en de verwerking van de administratieve gegevens.   

 

We vragen u eveneens om op 30 juni of 3 juli volgende documenten te bezorgen:

 • het formulier ‘schoolteaminformatie bij overgang basisonderwijs-secundair onderwijs’ of BaSo-fiche van het 6de leerjaar   
 • een kopie van het laatste rapport  (juni 2023)
 • getuigschrift basisonderwijs
 • een kleefstrookje van de mutualiteit
 • indien van toepassing: kopie van een diagnoseverslag van een leer-of ontwikkelingsstoornis  

Indien u zelf verhinderd bent op 30 juni en 3 juli, kan u werken met een volmacht.

Vrij inschrijven vanaf 16 mei 2023

Wie zich niet aangemeld heeft, kan vrij inschrijven vanaf 16 mei ’23. Indien er nog plaats is, kan de inschrijving gerealiseerd worden. Is er een wachtlijst, dan wordt de leerlingen onderaan op de wachtlijst geplaatst in volgorde van aanmelding.  

 Telefonisch of via mail inschrijven kan niet.  Ouders die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal in te schrijven, zullen wij ondersteunen. Zij verwittigen de school (03/312.02.33).  

VRIJ INSCHRIJVEN VIA DEZE LINK

(beschikbaar vanaf 16 mei 2023)

Eventuele klachten of specifieke vragen kunnen voorgelegd worden via directie1gr@marisstella.be.  

inschrijvingen vanaf tweede jaar en hoger 2023-2024

Start donderdag 6 juli 2023 vanaf 9u00

Leerlingen vanaf het tweede jaar kunnen pas ingeschreven worden vanaf 6 juli 2023. 

Belangrijk! Geen aanmeldingssysteem. Wel capaciteit met mogelijk volzetverklaringen.

Na 30 juni 2023 plaatsen wij onze eigen leerlingen in de klasgroepen en vermelden wij hieronder eventuele volzetverklaringen voor bepaalde basisopties (2de j.) of studierichtingen (3de j. – 6de j.).  

Dit betekent dat de volgorde van de inschrijvingswensen die digitaal binnenkomen, gerespecteerd wordt in het toekennen van een plaats of het opmaken van een wachtlijst.  

Vanaf 6 juli 2023, 9.00 u. kan u via dit formulier (link beschikbaar 6 juli, 9.00 u.) uw inschrijvingswens aan ons doorgeven.  

Indien er plaats is, zullen wij u ten laatste de volgende werkdag vragen volgende documenten op school te bezorgen en uw inschrijving te finaliseren: 

 • het rapport van 30 juni met het attest van het gevolgde studiejaar 
 • een kleefstrookje van de mutualiteit 
 • eventueel een kopie van het attest (met diagnoseverslag) van een leer- of ontwikkelingsstoornis  

Op dat moment vragen we u het inschrijvingsbewijs te ondertekenen (eventueel met volmacht) waarbij u zich akkoord verklaart met het pedagogisch project en het schoolreglement.

We informeren je dan ook over het bestellen van boeken, het schooluniform…  

Alle nieuwe instromers worden eind augustus uitgenodigd voor een rondleiding op school.  

Bij volzetverklaring kunnen we u op dat moment geen plaats aanbieden, u ontvangt dan een document van ‘niet-gerealiseerde inschrijving’ en hiermee krijgt u een plaats op onze wachtlijst.  

Een niet-gerealiseerde inschrijving kan omgezet worden in een ‘gerealiseerde inschrijving’ indien er vrije plaatsen komen. Wij contacteren u in dat geval volgens de volgorde van de wachtlijst.  

De school is in de zomervakantie gesloten van 12 juli '23 t.e.m. 15 augustus '23. In deze periode kunnen er geen inschrijvingen plaatsvinden en worden ingezonden inschrijvingen niet verwerkt.   

inschrijven tweede jaar

Capaciteit voor het schooljaar 2022-2023

Via onderstaande link kan u de capaciteit per jaar en richting bekijken voor het schooljaar 2022-2023.

Voor inschrijvingen voor de eerste graad kan u mailen naar directie1gr@marisstella.be of bellen naar 0490 43 29 72. Voor inschrijvingen voor de tweede of derde graad kan u mailen naar directie2gr3gr@marisstella.be of bellen naar 0491 28 95 72.

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar ons infomoment op 11/02/2023 (12-jarigen) of naar de opendeurnocturne op 12/05/2023.

Meer info