FAQ

overlay color

Heb je een vraag?

Wie weet werd ze hieronder al eens beantwoord!
 • Welke keuzemogelijkheden zijn er in de eerste graad?

  Maris Stella is een doorstroomschool en bereidt de leerlingen in de eerste graad voor op een studierichting in aso en kso in de tweede graad. Dit veronderstelt dat de leerlingen interesse en mogelijkheden hebben om de cognitieve en creatieve uitdagingen aan te gaan.

  In de eerste graad onderscheiden we drie groepen: Latijn, Moderne en Kunst waarin we een onderscheid maken op vlak van inhoud, tempo en hoeveelheid leerstof.

  • Latijn: zeer sterk theoretisch
   • -het tempo voor Frans, wiskunde en Nederlands ligt hoger
   • -5 uur Latijn per week
   • -keuzevakken (2u) in het tweede jaar
    • Talen
    • Humane wetenschappen
   • -1u STEM in het tweede jaar – STEM in projectvorm in het eerste jaar
   • -voorbereiding op Latijn of andere aso-richtingen in de tweede graad
  • Kunst: artistiek, minder sterk theoretisch
   • -het accent ligt op de creatieve component met meerdere uren Artistieke Vorming per week
   • -in 1A: 1 uur extra voor Nederlands en Frans versterkt de basis (remediëring), in 2A idem voor Nederlands
  • Moderne: sterk theoretisch
   • -in 1A: 1 u extra voor wiskunde, Frans en Nederlands (uitdaging door verdieping en verbreding)
   • -in 2A: 5 u basisoptie Moderne talen en wetenschappen, keuze om talen (1u extra Nederlands) of wetenschappen (1 u extra STEM) te versterken + 1 u extra wiskunde (uitdaging)
   • -interesses verkennen via 1 u keuzevak, in functie van de studiekeuze in de tweede graad:
    • Economie: een duik in de wereld als jonge ondernemer
    • Humane wetenschappen: kennismaking met psychologie, sociologie, filosofie
 • Waarop baseer ik mijn keuze voor Latijn, Moderne of Kunst?
  • Op het advies van de basisschool, de zogenaamde BASO-fiche. Deze geeft een keuze voor 1A of 1B, aangevuld met Latijn, algemene vakken, kunst, theoretisch technisch, praktisch technisch of een advies/keuze voor de basisoptie in 2A.
  • Op de motivatie en studie-inzet van de toekomstige leerling.
  • Houd rekening met het vervolgtraject in de tweede graad: binnen Maris Stella richten we ons op aso en kso.
   • aso: sterk theoretisch
   • kso: theoretisch + artistiek (Architecturale en beeldende kunsten)
 • Zijn er examens voor alle vakken?

  Evaluatie is een continu proces waarbij de leerlingen feedback krijgen met als doel hun leerproces bij te sturen. We zetten hierbij in op breed evalueren. We onderscheiden vakken met gespreide evaluatie en vakken met examens.

  Voor de leerlingen in de eerste graad is er 3 keer per jaar een examenperiode: december, maart en juni voor de vakken Latijn, wiskunde, geschiedenis, godsdienst, aardrijkskunde, natuurwetenschappen.  Daarnaast is er voor een aantal vakken de gespreide evaluatie, bijvoorbeeld: techniek, talen, LO, beeld, muziek.

  Gespreide evaluatie betekent dat de leerlingen doorheen het jaar beoordeeld worden, met geregeld grotere geïntegreerde opdrachten. Beide evaluatievormen hebben hun waarde.

 • Wat is CLIL?

  Om leerlingen extra voor te bereiden op hoger onderwijs en hun taal en de talenkennis in het bijzonder van het Engels aan te scherpen, biedt Maris Stella de mogelijkheid aan om aardrijkskunde (vanaf het 4de j.) en esthetica (vanaf het 5de j.) in aso te volgen in het Engels, dat heet het CLIL-project.

 • Hoe gebeurt het eerste onthaal?

  Ouders kunnen een intakegesprek aanvragen bij de inschrijving. Bij de start op Maris Stella zijn onthaalmomenten om de overgang naar het secundair onderwijs gemakkelijker te maken. Eind augustus worden de ouders en leerling uitgenodigd om de boeken op te halen en kennis te maken in het eigen klaslokaal met het titularisteam. Op 1 september worden ze onthaald door de Rafikileerlingen via een spelvorm. De eerste lesweek is een aangepaste week waarin veel aandacht is voor de werkwijze in het secundair. Via een teambuildingsactiviteit wordt ingezet op welbevinden en groepsvorming.

 • Wat doet de school rond ICT?

  De leerplandoelen ICT worden aangeleerd, ingeoefend en geëvalueerd in de verschillende vakken. Tijdens de eerste week worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met het inloggen op de Chromebook en het gebruik van Smartschool, een digitaal leerplatform.

  Elke leerling heeft zijn eigen toestel zodat tijdens de lessen op verschillende momenten en voor verschillende toepassingen digitaal gewerkt kan worden, daar waar het een meerwaarde biedt voor een goede didactiek.

  Voor de leerjaren 1-3 wordt een Chromebook aangeboden, voor de leerlingen 4-6 wordt een laptop voorzien.  Er zal slechts een kleine gebruiksvergoeding aan de ouders gevraagd worden. De toestellen worden steeds mee naar huis genomen en zijn ook bedoeld om thuis hun schoolwerk op te maken. De gebruiksovereenkomst is te raadplegen op de website.

  Naast het digitaal werken blijft ook het werken met werkboeken, handboeken en eigen notities bestaan.

 • Is samenzitten met vrienden/vriendinnen mogelijk?

  Bij de samenstelling van de klassen in de eerste graad wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met wensen voor het samenzitten. Let wel op, bij verschillende keuzevakken lukt samenzitten niet.

 • Waaruit bestaat het anti-pestbeleid?

  We hechten veel belang aan een goed welbevinden van de leerlingen. Respect dragen we hoog in het vaandel. Lessen en projecten zetten in op verbinding en brengen de nefaste impact van pestgedrag ter sprake. Bij vaststelling van een pestproblematiek zal door leerkrachten en/of directie meteen gehandeld worden om dit een halt toe te roepen.  We hanteren de No-Blame aanpak waarbij we inzetten op herstelgericht werken.

 • Welke sportfaciliteiten zijn er op Maris Stella?

  Naast de lessen L.O. (2u per week) is er een ruim sportaanbod:

  • -middagsport (dit zijn georganiseerde wedstrijden tussen de klasgroepen)
  • -de leerlingen kunnen tijdens de middag ook vrij sporten op de sportterreinen: voetbal, volleybal, basketbal, tafeltennis...
  • -de sportdag
  • -woensdagnamiddagsport (wedstrijden buiten de school, competitie met andere scholen)
  • -vanaf de tweede graad: rugbytraining op vrijdag na school
 • Hoe verloopt de aankoop van boeken en schoolmateriaal?

  Je kan boeken en schoolmateriaal online bestellen via de school en eind augustus ophalen.

  We voorzien de mogelijkheid voor de bestelling van huurboeken, aan te kopen boeken, ander schoolmateriaal, de sweatervest en het LO-uniform.

 • Is Maris Stella vlot bereikbaar?

  Onze school is vlot bereikbaar met bus en fiets. Er is een bushalte aan de school. Er zijn busverbindingen van Turnhout tot Wijnegem en van Zandhoven tot Hoogstraten. Er zijn ook busritten vanuit Oelegem en ’s Gravenwezel, vanuit Essen en vanuit Herentals.

 • Kunnen leerlingen op school studeren na de lesuren?
  • Er is de mogelijkheid tot avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag van 15.40 u. tot 17.15 u.. Het is een zelfstandige studie onder toezicht.
  • In de huiswerkklas voor wiskunde en taal (1x per week) kunnen leerlingen tijdens hun schoolwerk hulp vragen of gericht een remediëring Nederlands of wiskunde volgen.
  • Via een initiatief van onze studiebuddies is er op vastgestelde tijdstippen algemene huiswerkbegeleiding, die eveneens doorgaat tijdens de avondstudie (beperkt tot enkele avonden in trimester 1 en trimester 2).
 • Welke middagactiviteiten zijn er?

  Er is een waaier aan mogelijkheden: middagsport met competities tussen leerkrachten en leerlingen, schaken, bibliotheek, breien of haken, picknick, speeltijd…

 • Is er uitdaging voor cognitief sterke leerlingen?

  Deze leerlingen worden extra opgevolgd en indien nodig uitgedaagd met bijkomende opdrachten (verrijkingsmap). Voor de oudere leerlingen is er de mogelijkheid deel te nemen aan een gespreksgroep.

  Verder bieden we al onze leerlingen extra uitdagingen aan in vakoverschrijdende projecten, uitwisselingsprojecten met andere scholen binnenland of buitenland, olympiades, leerlingenraad, free podium, middagsport, theatergroepje, film/theatervoorstellingen/lezingen auteurs en excursies.

  Langs deze weg willen we ook sociale en creatieve vaardigheden ontwikkelen.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer Maris Stella hier!

Contacteer