overlay color

Hoog studieniveau

Met groei naar zelfstandigheid

In Maris Stella bieden we je een krachtige leeromgeving. Je leert op onze school stapsgewijs zelfstandig studeren en eventuele (leer)moeilijkheden aan te pakken. Zo proberen we je stap voor stap klaar te stomen voor het hoger onderwijs. Met een degelijke vakkennis en een hoge zelfredzaamheid scoren onze oud-leerlingen dan ook zeer goed in het hoger onderwijs.

DJI 0476 1
We streven naar...

... leerlingen met veel kennis en vaardigheden, met sterk ontwikkelde executieve functies, om succesvol door te stromen naar het hoger onderwijs, een leven lang te leren, met voldoening een job uit te oefenen en hun leven vorm te geven.

we vertrekken vanuit...

... een growth mindset: we geloven dat elke mens kan groeien. Daarom ondersteunen we leerlingen in hun groei naar zelfstandigheid.

we doen dit door...

... hoge verwachtingen te stellen en onze leerlingen uit te dagen. We stimuleren bij onze leerlingen de zin om te leren en laten hen stappen vooruitzetten met behulp van richtinggevende feedback, feed-up en feedforward.

Aanbod

CLIL SFEERbeeld
CLIL

Vanaf het 4e jaar kunnen onze leerlingen kiezen om een vak in het Engels te volgen. In het vierde jaar kan dat voor aardrijkskunde, in 5 en 6 voor esthetica. In 2016 was Maris Stella een van de eerste Vlaamse scholen die mee in dit Europese project stapte.

aquarium 3 1
leerlingenbegeleiding

In het Aquarium staan onze leerlingenbegeleiders klaar om te luisteren naar leerlingen die steun kunnen gebruiken op studie- of emotioneel vlak. Spring gerust even binnen tijdens de middag of maak een afspraak via Smartschool!

leren leren 1 1
Deelname aan olympiades

We dagen onze leerlingen regelmatig uit om deel te nemen aan olympiades voor allerlei vakken: wiskunde, STEM, biologie, Olyfran…

olympiades 1
Voorbereiding op ingangsexamens

Tijdens de middagpauze begeleiden enkele leerkrachten onze geïnteresseerde zesdejaars om zich voor te bereiden voor deelname aan het ingangsexamen geneeskunde en de ijkingsproeven voor het hoger onderwijs.

cogn sterk f lln 1 1 v2
cognitief sterk functionerende leerlingen

Maris Stella wil ook cognitief sterk functionerende leerlingen optimaal begeleiden. We laten hen groeien zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen en benutten. In overleg met vakleerkrachten, directie en andere partners (ouders of CLB) zoeken we naar de best mogelijke begeleiding.

leren leren 2 1 v2
leren leren

Met leren leren ondersteunen we de studiemethode en motivatie van onze leerlingen. In de eerste graad leggen we de basis voor een goede organisatie en studie-aanpak. Dankzij het evaluatiesysteem van kleine toetsen, klassieke proefwerken en herhalingstoetsen, krijgt de leerling op regelmatige basis feedback om zijn/haar leerproces bij te studeren.

streven naar hoge verwachtingen en uitdagen 1 1
Studie

Na de schooldag kunnen leerlingen op school zelfstandig blijven studeren onder toezicht. Dit kan op maandag, dinsdag en donderdag van 15.40 u. tot 17.15 u.

vragenuur talen 6 1 v2
Huiswerkklas

Aanvullend bij de studie zijn er een aantal momenten tijdens het schooljaar waarop de studiebuddies leerlingen ondersteunen bij hun algemene studie-aanpak.

chromebook 2 1
Chromebook/laptop

Leerlingen van het 1ste tot het 3de jaar maken gebruik van een Chromebook, voor leerlingen vanaf het 4de jaar is dat een laptop. We willen deze toestellen en de technologie doordacht gebruiken zodat het bijdraagt tot maximaal leerrendement.

hoog studieniveau we streven naar.... 1
Vragenuur wiskunde en talen

Tijdens de middagpauze of een 8e lesuur kunnen leerlingen van de eerste en tweede graad terecht bij vakleerkrachten wiskunde en Nederlands om vragen te stellen over leerstof die ze nog niet zo goed beheersen, uitleg te krijgen over eventueel in te halen leerstof, enz.

studiebuddie 7 1
studiebuddies

Als het studeren niet altijd vanzelf gaat of als je moeilijkheden hebt met een bepaald vak zijn er de studiebuddies. De leerlingen uit het vijfde jaar bieden hun medeleerlingen hulp aan tijdens de middagpauze.

rafiki 1 1
rafiki

Rafiki, Afrikaans voor vriend, is de groep vertrouwensleerlingen van Maris Stella. Stap je liever niet naar een leerkracht toe, maar wil je je verhaal kwijt bij een vertrouwenspersoon, dan bieden de Rafiki's een luisterend oor. De vertrouwensleerlingen volgen hiervoor een opleiding en doen dit op vrijwillige basis.

clb 2 2 1
CLB

Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) begeleidt leerlingen bij keuzemomenten en bij het vlot doorlopen van hun studies. Het CLB is er ook voor preventieve gezondheidszorg zoals medische onderzoeken, vaccinaties, enz. Er is minstens één dag per week een vaste CLB-medewerker in de school aanwezig.

dactylo 1 1
Dactylo

Leerlingen van het eerste jaar die dat wensen, kunnen zich inschrijven voor een online cursus dactylo aan een democratische prijs. Tijdens de middagpauze worden ze op regelmatige basis begeleid door een leerkracht die hun vorderingen opvolgt.

Leerlingbegeleiders

I. Hermans

Leerlingenbegeleider eerste graad
hermansi@marisstella.be

T. Keuppens

Leerlingenbegeleider derde jaar
keuppenst@marisstella.be

M. Verbist

Leerlingenbegeleider vierde tot zesde jaar
verbistm@marisstella.be

geschiedenis

1912 melkerij
De eerste school

De eerste school werd in 1912 in Oostmalle opgericht door de Zusters van de Verlosser. Graaf Max de Renesse stelde een huis ter beschikking en zo begon het eerste schooltje in een melkerij met twaalf leerlingen onder leiding van zuster Dupuy.

1920 1930 lln 4
'20 & '30

In 1921 werd de school erkend onder de naam beroeps-huishoudschool. In 1934 werd de naam Maris Stella Instituut in het leven geroepen, met als aanbod een cyclus van vier jaar voor meisjes van twaalf tot zestien jaar.

history12x
'50 & '60

De school transformeerde van een beroeps-huishoudschool naar een volwaardige humaniora aso en een kunsthumaniora kso in de jaren 60. De leerlingen konden nu hun vorming verderzetten tot hun achttien jaar.

1974 mis op opendeurdag
'70, '80 & '90

Vanaf de jaren 70 volgden er heel wat nieuwigheden zoals opendeurdagen en extra bijgebouwen. Ook werden de studierichtingen uitgebreid met ‘de economische’, wetenschappelijke A en B, de kunstafdeling en Latijn.

vlag over d100
'00 & '10

Na 2000 werd Maris Stella opgedeeld in een eerste graadschool en een bovenbouwschool. Het schooljaar 2011-2012 was een echt feestjaar, want toen vierden we het 100-jarig bestaan van onze school met als slogan overd’100!

chromebook 1 1
Digitalisering

Klaslokalen werden voorzien van beamers en digitale borden, en het digitale platform Smartschool deed zijn intrede. Dit zou meteen zijn nut bewijzen bij afstandsonderwijs, want door corona in 2020 werd een school managen plots een pak moeilijker.

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar ons infomoment op 11/02/2023 (12-jarigen) of naar de opendeurnocturne op 12/05/2023.

Meer info