overlay color

Moderne talen

Wat leer je in deze richting?

De richting Moderne talen is, net zoals de andere doorstroomrichtingen, sterk theoretisch. Je krijgt een brede algemene vorming die je voorbereidt op de derde graad. Je hebt een goed inzicht in leerstof, kan goed verbanden leggen en logisch redeneren. De nadruk ligt op taalvakken, maar je krijgt ook een gloednieuw vak: communicatiewetenschappen.

Inhoud van de specifieke vakken

Voor Nederlands, Frans, Engels en Duits (vanaf het 4de jaar) ligt de lat hoog. Voor deze talen zal je niet alleen werken aan het uitbreiden en versterken van je kennis en vaardigheden, we gaan immers nog een stapje verder. We bestuderen namelijk ook de talen zelf. Wat zijn de bouwstenen ervan? Hoe kunnen we ze met elkaar vergelijken en hoe zijn ze aan elkaar gelinkt? Hiernaast besteden we ook extra aandacht aan literatuur en cultuur: we lezen en beluisteren teksten, we leren ze analyseren volgens begrippen uit de literatuurwetenschap en we doen zelf een poging om de creatieve geest in onszelf naar boven te laten komen.

In het vak communicatiewetenschappen en taaltechnologie bestudeer je het verband tussen een cultuur en haar media. Je ontdekt dat de manier waarop bepaalde media, zoals tv, kranten en sociale media, gebeurtenissen in beeld brengen invloed kan hebben op hoe onze maatschappij verandert. Je leert kritisch om te gaan met deze media, maar ook met de media die je zelf gebruikt, zoals Instagram, TikTok... We bekijken daarnaast ook de kracht en het gevaar van massamedia.

  Moderne talen
 
3de jaar
4de jaar
algemene vorming        
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
specifieke vorming

comm.wet. en taaltechnologie

1 1
duits - 2
engels 3 3
frans 5 4
nederlands 5 5
wiskunde 4 4
differentiatie*    
wiskunde 1 1
complementair    
artistieke vorming project project
economie 2 2
informatica 1 -
TOTAAL 32 32

 * differentiatie: tijdens dit uur bieden we aan leerlingen die het nodig hebben extra oefening met het oog op een betere beheersing van de basisleerstof. Leerlingen die de basis reeds goed beheersen bieden we extra uitdaging.

 

 

wat na deze opleiding

Na de tweede graad kan je doorstromen naar de derde graad aso. De meest logische vervolgrichtingen zijn Moderne talen, Moderne talen-wetenschappen of Economie-moderne talen.

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar de opendeurnocturne op 3/05/2024.

Meer info