overlay color

Latijn

Wat leer je in deze richting?

Wie Latijn studeert, is geboeid door taal en wil op zoek gaan naar de verbanden tussen verschillende talen. De Romeinse geschiedenis is ook onze geschiedenis. Literatuur, filosofie en recht uit de oudheid oefenen tot op heden invloed uit op onze samenleving. Het Latijn brengt ons terug naar onze wortels. Enerzijds bekijken we hoe Latijn is opgebouwd en welke verschillen en gelijkenissen er zijn met de moderne talen. Anderzijds bestuderen we de klassieke cultuur als manier waarop mens en maatschappij zich uitdrukken. 

Je kan kiezen tussen Latijn met 4 uur wiskunde per week (i.f.v. een studierichting met pool moderne talen of wetenschappen in de derde graad) of 5 uur wiskunde per week (i.f.v. een studierichting met pool wetenschappen en/of wiskunde in de derde graad). 

derde jaar

Hier krijg je de uitbreiding en vervolmaking van de grammatica. Ook thematische lectuur van Latijnse teksten over bv. liefde, helden, dood en Hannibal komen aan bod.

vierde jaar

In het vierde jaar bekijken we de lectuur van authentieke Latijnse teksten. Hier enkele voorbeelden: 

  • De Bello Gallico: Caesars eigen verslag over de oorlog in Gallië
  • Epistulae: brieven van Plinius aan vrienden over het leven van alledag
  • Metamorphoses: Ovidius vertelt met veel zwier oude Griekse verhalen
  Latijn
4 uur wiskunde
Latijn
5 uur wiskunde
 
3de jaar
4de jaar
3de jaar
4de jaar
algemene vorming        
aardrijkskunde 1 1 1 1
biologie 1 1 1 1
chemie 1 1 1 1
fysica 1 1 1 1
engels 2 2 2 2
frans 4 4 4 4
nederlands 4 4 4 4
geschiedenis 2 2 2 2
godsdienst 2 2 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
specifieke vorming
Latijn 5 5 5 5
wiskunde 4 4 5
differentiatie*    
engels - 1 - 1
frans 1 - 1 -
wiskunde 1 1 - -
complementair    
artistieke vorming project project project project
duits - 1 - 1
informatica 1 - 1 -
TOTAAL 32 32 32 32

 * differentiatie: tijdens dit uur bieden we aan leerlingen die het nodig hebben extra oefening met het oog op een betere beheersing van de basisleerstof. Leerlingen die de basis reeds goed beheersen bieden we extra uitdaging.

wat na deze opleiding

Na de tweede graad kan je doorstromen naar de derde graad aso. De meest logische vervolgrichtingen zijn Latijn-moderne talen, Latijn-wiskunde of Latijn-wetenschappen, maar andere richtingen in de domeinoverschrijdende doorstroom behoren zeker ook tot de mogelijkheden.

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar de opendeurnocturne op 3/05/2024.

Meer info