overlay color

Economische wetenschappen

Wat leer je in deze richting?

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. 

Je kan kiezen tussen Economische wetenschappen met 4 uur wiskunde per week (i.f.v. een studierichting met pool moderne talen of wetenschappen in de derde graad) of 5 uur wiskunde per week (i.f.v. een studierichting met pool wetenschappen en/of wiskunde in de derde graad). 

Inhoud van de specifieke vakken
  • Algemene economie

De economie als systeem: de economische kringloop, de relatie tussen productie, toegevoegde waarde en economische aggregaten zoals bbp of inflatie.

De consument en producent in relatie tot de economische wereld: het keuzeprobleem van consument en producent vanuit economisch perspectief en het optimaal keuzegedrag.

Marktwerking en de rol van de overheid en organisaties: werking van prijsmechanisme, prijsvorming bij volkomen concurrentie en prijselasticiteit, arbeidsmarkt met loonvorming, sociaal overleg en arbeidsmarktindicatoren, gevolgen van actuele ontwikkelingen voor sociale zekerheid en de rol van banken en beurzen op de kapitaalmarkt.

Internationale handel en economische relaties: motieven voor internationale (vrij)handel, handelsakkoorden en -belemmeringen, gevolgen van internationale handel, globalisering, arbeidsmarktverdeling en internationale economische relaties.

  Ec. wet.
4 uur wiskunde
Ec. wet.
5 uur wiskunde
 
3de jaar
4de jaar
3de jaar
4de jaar
algemene vorming        
aardrijkskunde 1 1 1 1
biologie 1 1 1 1
chemie 1 1 1 1
fysica 1 1 1 1
engels 2 2 2 2
frans 4 4 4 4
nederlands 4 4 4 4
geschiedenis 2 2 2 2
godsdienst 2 2 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
specifieke vorming
economie 4 4 4 4
wiskunde 4 4 5
differentiatie*    
engels - 1 - 1
frans 1 - 1 -
wiskunde 1 1 - -
complementair    
artistieke vorming 1 - 1 -
duits - 1 - 1
informatica 1 - 1 -
taaltechnologie en taalredactie - 1 - 1
TOTAAL 32 32 32 32

 * differentiatie: tijdens dit uur bieden we aan leerlingen die het nodig hebben extra oefening met het oog op een betere beheersing van de basisleerstof. Leerlingen die de basis reeds goed beheersen bieden we extra uitdaging.

wat na deze opleiding

Na de tweede graad kan je doorstromen naar de derde graad aso. De meest logische vervolgrichtingen zijn Economie-moderne talen en Economie-wiskunde.

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar de opendeurnocturne op 3/05/2024.

Meer info