overlay color

Architecturale en beeldende kunsten

Wat leer je in deze richting?

In de richting Architecturale en beeldende kunsten krijg je naast een algemene basisvorming ook een aantal artistieke vakken. De ontwikkeling van je totale persoonlijkheid door de combinatie van algemene vakken met het kunstzinnige staat voorop. In de praktijkateliers werk je per trimester rond een gemeenschappelijk thema. Doorheen het creatieve proces leer je omgaan met de taal en basistechnieken van de beeldende kunsten, architectuur en design. Tijdens de projectweken werk je zelfstandig aan een opdracht waarin de verschillende vakdomeinen aan bod komen. Kijken en denken over kunst leer je op school, tijdens museumbezoeken, door contact met mensen uit de praktijk, maar ook in je vrije tijd.

inhoud van de specifieke vakken
  • In de lessen waarnemingstekenen leer je via een gerichte benadering de basis te leggen voor je eigen beeldtaal en verwerf je een constructief en ruimtelijk inzicht. Je ontwikkelt je tekenvaardigheid en je werkt met grafiet, houtskool, inkten, aquarel, e.a.
  • Het vak beeldende vorming bestaat uit twee delen: kleur en vorm en vorm en ruimte. In kleur en vorm leer je, tweedimensionaal, via een eigen scheppingsproces vorm geven aan ideeën en gevoelens. Kleurgevoel en vormbetekenis worden ontwikkeld. Je leert compositietechnieken, grafisch en picturaal vormgeven met o.a. pennen, pastel, gouache, acryl en druktechnieken. In vorm en ruimte leer je driedimensionaal werken met het begrip “vorm” in de ruimste betekenis van het woord. Met de verworvenheden vanuit de andere vakken zal je hier vooral met vorm en ruimtelijk inzicht omgaan. Beeldhouwers worden je inspiratoren. Je werkt o.a. met klei, triplex, gips en gerecycleerd materiaal. Je maakt hiermee reliëfs, assemblages en beeldhouwwerken.   
  • In het vak architecturale vorming leer je ruimtelijk vorm te geven aan inhoud. Aanvankelijk creëer je abstracte ruimtelijke objecten. Gaandeweg leer je realistische ruimtelijke objecten te ontwerpen en deze ook uit te voeren in het daarvoor geschikte materiaal. Je leert de basisprincipes van het exacte tekenen om je eigen ontwerp op plan te zetten. Je leert werken met meet- en tekeninstrumenten alsook met digitale tekenprogramma's. Dit alles vraagt voldoende zin voor nauwkeurigheid.
  • In de les kunstbeschouwing bestuderen we de bouwkunst, beeldhouwkunst en schilderkunst van de prehistorie tot de 18de eeuw. Je verwerft inzicht in de belangrijkste kunststromingen en hun maatschappelijke context. De analyse van kunstwerken gebeurt steeds vanuit het beeld zelf. Je leert hoofdzakelijk hoe je een kunstwerk vormelijk moet bekijken, ontleden en bespreken. Je leert over materiaal, techniek, compositie, kleur, licht, ruimte volume... Deze kennismaking met de complexe taal van de kunst ondersteunt je praktijkwerk, de lessen kunstgeschiedenis en museabezoeken. Ook wordt er in dit vak ingespeeld op de thema’s van de kunstvakken.
 

architecturale en beeldende kunsten

 
3de jaar
4de jaar
algemene vorming        
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 2 1
engels 2 2
frans 2 2
nederlands 4 4
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
wiskunde 3 3
specifieke vorming  
architectuur 4
beeldende kunst 4
kunstbeschouwing 2
waarnemingstekenen architectuur 1
waarnemingstekenen beeld 1 2
complementair    
informatica 1 -
TOTAAL 32 32

 

 

wat na deze opleiding

Na het vierde jaar heb je een beter zicht op je talenten. Je hebt dan de keuze tussen Beeldende kunst of Architectuur & interieur. Bij de laatste optie is wiskunde een belangrijk onderdeel van de richting. 

Instromen vanuit andere, niet-specifieke kunstafdelingen kan, maar moet individueel besproken worden.

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar de opendeurnocturne op 3/05/2024.

Meer info