overlay color

Moderne

Wat leer je in deze richting?

In Moderne ligt de klemtoon op algemene vakken als voorbereiding op een tweede graad domeinoverschrijdende doorstroom (aso).

 

eerste jaar moderne

We versterken hier de algemene vorming met 1 uur wiskunde, 1 uur Frans en 1 uur Nederlands en je mag zelf twee lesuren van je vakken kiezen. Deze keuze geef je door bij je inschrijving en volg je dan het hele schooljaar. Benieuwd welke vakken je kan kiezen en wat je ervan mag verwachten? Hieronder lichten we al een tipje van de sluier op. 

Keuzevak 1: STEM: science – technology – engineering – mathematics. Deze verschillende invalshoeken worden in één project geïntegreerd volgens 3 belangrijke principes: onderzoekend leren, ontwerpend leren en probleemoplossend leren.

Keuzevak 2: talen: Je wordt op een creatieve manier gemotiveerd om meer met taal te doen (vak Nederlands). Zowel schrijven, toneelspelen als lezen komen aan bod.

Keuzevak 3: economie: Je speelt een digitaal spel waarbij alle aspecten van ondernemen aan bod komen. Wie is de beste ondernemer?

Keuzevak 4: humane wetenschappen: Je gaat projectmatig aan het werk rond onderwerpen zoals kunst, recht, politiek, filosofie, media, psychologie, sociologie…

Nu al last van keuzestress? Niet nodig, want Moderne met STEM, talen, economie of humane wetenschappen bereiden je allemaal perfect voor op je tweede jaar met optie Moderne talen en wetenschappen. Dus... gewoon kiezen wat je het meeste boeit.

 

tweede jaar Moderne talen en wetenschappen

 

De basisoptie Moderne talen en wetenschappen biedt een vast vakkenpakket aan met daarin 2 uren uitbreiding moderne talen (Frans en Engels) en 2 uren uitbreiding wetenschappen. Maris Stella voorziet 5 uren wiskunde. Naast dit vast pakket van 30 uren, kan je zelf nog 2 uren kiezen om je studiekeuze naar de tweede graad bewust te kunnen maken: 

Je kiest zelf of je je rooster uitbreidt met nog meer talen (1 uur extra talen) of wetenschappen (1 uur extra STEM).
Daarnaast kies je ofwel 1 u economie ofwel 1 u humane wetenschappen. 

 

vakken 1ste  jaar 2de  jaar
algemene vorming    
godsdienst 2 2
geschiedenis 1 2
lichamelijke opvoeding 2 2
mens & samenleving                                    met 1 uur leren leren 2 -
talen    
nederlands 5 5
frans 4 4
engels 1 2
basisoptie moderne talen - 2
keuze voor extra talen   (1)
wetenschappen & techniek    
wiskunde 5 5
natuurwetenschappen 2 1
aardrijkskunde 2 1
techniek , incl. ICT 2 2
basisoptie wetenschappen - 2
keuze voor extra wetenschappen (STEM)   (1)
muzische/creatieve vorming    
beeld 1 -
muziek 1 -
keuze    
STEM - economie - talen - humane wetenschappen 1 + 1 1 + 1
TOTAAL 32 32

 

wat na deze opleiding

Na de eerste graad kan je doorstromen naar de tweede graad in de domeinoverschrijdende doorstroom (aso). Je kan kiezen uit de richtingen Natuurwetenschappen, Humane wetenschappen, Economische wetenschappen of Moderne talen.

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar ons infomoment op 24/02/2024 (12-jarigen) of naar de opendeurnocturne op 3/05/2024.

Meer info