overlay color

Latijn

Wat leer je in deze richting?

 

Wil je extra uitgedaagd worden, dan past Latijn mogelijk bij jou. In deze folder van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (VLOT) ontdek je of de richting Latijn aansluit bij je interesses.

 

eerste jaar

Kies je voor deze richting met 5 uur Latijn? Dan verwerk je dezelfde leerstof voor Nederlands, Frans en wiskunde als in de groep Moderne, maar je hebt er minder lesuren voor. Het tempo ligt hier duidelijk hoger. De keuze Latijn bereidt je voor op een vervolgtraject binnen het doorstroomonderwijs (aso). Je krijgt STEM aangeboden in projectvorm. Op die manier kunnen wij ook bij jou de interesse in wetenschappen en techniek aanwakkeren.

 

tweede jaar

Maris Stella biedt je in de basisoptie Latijn wekelijks één uur STEM aan. Je kiest zelf één keuze-uur: ofwel 1 uur economie ofwel 1 uur humane wetenschappen. De keuze van dit ene uur duid je aan bij je herinschrijving. De basisoptie Latijn blijft ongetwijfeld een theoretisch zwaardere optie. Wil je in het derde jaar de richting Latijn volgen, dan moet je reeds in het eerste en tweede jaar daarvoor gekozen hebben.

vakken eerste jaar tweede jaar
algemene vorming    
godsdienst 2 2
geschiedenis 1 2
lichamelijke opvoeding 2 2
mens & samenleving 1 1
talen    
nederlands 4 4
frans 3 3
engels 1 2
latijn 5 5
wetenschappen & techniek    
wiskunde 4 4
natuurwetenschappen 2

1

aardrijkskunde 2 1
techniek 2 2
stem -* 1
muzische/creatieve vorming    
beeld 2 -
muziek 1 1
keuze    
economie of humane wetenschappen - 1
TOTAAL 32 32

*De leerlingen van 1L krijgen STEM in projectvorm (12 lesuren verspreid over het schooljaar)

wat na deze opleiding

Na de eerste graad kan je doorstromen naar de tweede graad in de domeinoverschrijdende doorstroom (aso). Je kan kiezen uit de studierichtingen Latijn, Natuurwetenschappen, Humane wetenschappen, Economische wetenschappen of Moderne talen.

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar ons infomoment op 11/02/2023 (12-jarigen) of naar de opendeurnocturne op 12/05/2023.

Meer info