overlay color

Kunst

Wat leer je in deze richting?

In Kunst krijg je naast een brede algemene vorming, ook een artistieke vorming. Je leert actief kunst beoefenen zoals schilderen, musiceren, fotograferen, enz. Naast de theorie over de kunsttechnieken komt de praktische kunstbeoefening aan bod en leer je zo kunst begrijpen en aanvoelen.

 

eerste jaar kunst

Ben je creatief en ligt de abstracte leerstof je iets minder? Kies dan voor Kunst met 2 uur artistieke vorming. In de groep Kunst spreekt het artistieke en creatieve luik de leerling sterk aan. De algemene vakken uit het gemeenschappelijk gedeelte kennen er minder verdieping en verbreding. Wel versterken we het vak Nederlands en Frans met 1 uur zodat je de leerinhouden goed verwerkt krijgt. Deze keuze bereidt je voor op een richting binnen het kunstsecundair (kso).

 

tweede jaar kunst en creatie: artistieke vorming

Bij de optie Artistieke vorming krijg je de kans om je creatief te uiten. Je krijgt zeven uur artistieke vorming. Tijdens vijf uur leer je beelden in je opnemen en die beelden neerleggen in tekeningen, schilder- en boetseerwerkjes. In de overige twee uur (die we muzische vorming noemen) leer je jezelf uitdrukken via muzikale, verbale of bewegingsexpressie. Er wordt niet van jou verwacht dat je vooraf reeds een teken- of verbaal talent ontwikkeld hebt. Wel moet je graag creatief en artistiek bezig zijn.

vakken 1ste  jaar 2de  jaar
algemene vorming    
godsdienst 2 2
geschiedenis 1 2
lichamelijke opvoeding 2 2
mens & samenleving                                        met 1 uur  leren leren 2 -
talen    
nederlands 5 5
frans 4 3
engels 1 2
wetenschappen & techniek    
wiskunde 4 4
natuurwetenschappen 2 1
aardrijkskunde 2 1
techniek, incl. ICT 2 2
muzische/creatieve vorming    
beeld 2 -
muziek 1 1
artistieke vorming 2 5
muzische vorming - 2
TOTAAL 32 32

 

wat na deze opleiding

Na de eerste graad kan je doorstromen naar de tweede graad kso, Architecturale en beeldende kunsten.

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar ons infomoment op 24/02/2024 (12-jarigen) of naar de opendeurnocturne op 3/05/2024.

Meer info