overlay color

Wetenschappen-wiskunde

Wat leer je in deze richting?

In de studierichting Wetenschappen-wiskunde komen veel wetenschappen aan bod en heb je ook wiskunde als poolvak. Deze richting is ideaal voor leerlingen die uitgedaagd kunnen worden om wiskundige problemen op te lossen en motorische vaardigheden hebben voor practica.

Inhoud van de specifieke vakken

In de derde graad kan de cursus wiskunde van 6 lesuren per week – via het complementair gedeelte – nog uitgebreid worden tot 8 lesuren per week. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

De component wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Twee uur per week krijg je bovendien de kans om aan de slag te gaan met extra toepassingen vanuit de wetenschappen.

 

  wet-wis
 
5de jaar
6de jaar
algemene vorming        
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
specifieke vorming
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 2 2
fysica 2 2
fysica: extra oef. 1/- -
informaticawetenschappen - 1
toegepaste wet. 2 2
wiskunde 6/7 6/8
complementair    
esthetica 1 1/fac.
duits 1 1/fac.
TOTAAL 32 32

FAC.: in sommige studierichtingen kunnen leerlingen bovenop de 32 lesuren per week ervoor kiezen om facultatief Duits of esthetica te volgen. Het is voor hen dus geen verplicht deel van het curriculum, maar ze hebben de keuze om deze vakken er aan toe te voegen.

wat na deze opleiding

De studierichting Wetenschappen-wiskunde geeft een uitstekende voorbereiding op een hele waaier opleidingen in het hoger onderwijs. Voor de hand liggende vervolgstudies zijn:

  • Masteropleidingen: ingenieur, biomedische wetenschappen, IT, TEW, handelsingenieur...
  • Professionele bachelor: voedings- en dieetkunde, milieukunde...

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar de opendeurnocturne op 3/05/2024.

Meer info