overlay color

Wetenschappen-wiskunde

Wat leer je in deze richting?

In de studierichting Wetenschappen-wiskunde komen veel wetenschappen aan bod en heb je ook wiskunde als poolvak. Deze richting is ideaal voor leerlingen die uitgedaagd kunnen worden om wiskundige problemen op te lossen en motorische vaardigheden hebben voor practica.

Inhoud van de specifieke vakken

In de derde graad kan de cursus wiskunde van 6 lesuren per week – via het complementair gedeelte – nog uitgebreid worden tot 8 lesuren per week. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

De component wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken.

  Wetenschappen-wiskunde
  vijfde jaar zesde jaar
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 2
biologie 2 1
chemie 2 2
fysica 3 3
wiskunde 6/7* 6/8*
nederlands 4 4
frans 3 3
engels 2 2
duits 1* 1*
esthetica 1 1
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
seminarie 1 1*
TOTAAL 32 32

 * afhankelijk van hoeveel uren wiskunde je kiest. Leerlingen die 7 of 8 uren wiskunde volgen, kunnen facultatief Duits volgen en hebben geen extra seminarie in het 6e jaar.

wat na deze opleiding

De studierichting Wetenschappen-wiskunde geeft een uitstekende voorbereiding op een hele waaier opleidingen in het hoger onderwijs. Voor de hand liggende vervolgstudies zijn:

  • Masteropleidingen: ingenieur, biomedische wetenschappen, IT, TEW, handelsingenieur...
  • Professionele bachelor: voedings- en dieetkunde, milieukunde...

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar ons infomoment op 11/02/2023 (12-jarigen) of naar de opendeurnocturne op 12/05/2023.

Meer info