overlay color

Moderne talen-wetenschappen

Wat leer je in deze richting?

In de studierichting Moderne Talen-wetenschappen ga je dieper in op taal en communicatie. Je bekijkt meer literatuur en zet meer in op een rijker taalgebruik. Ook wetenschappen komen veel aan bod: je ontwikkelt onderzoeksvaardigheden en past wiskundige principes toe in chemie en fysica.

Inhoud van de specifieke vakken

Je krijgt een uur Frans en Engels meer per week om de leerstof grondiger uit te diepen. Voor Duits zijn er drie uren per week voorzien. In een multiculturele wereld waarin de grenzen tussen landen en volkeren meer en meer vervagen, is talenkennis een absolute meerwaarde. 

De component wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken.

  Moderne Talen-wetenschappen
  vijfde jaar zesde jaar
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 2
biologie 2 1
chemie 2 2
fysica 2 2
wiskunde 4 4
nederlands 4 4
frans 4 4
engels 3 3
duits 3 3
esthetica 1 1
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
TOTAAL 32 32

 

wat na deze opleiding

De studierichting Moderne Talen-wetenschappen geeft een uitstekende voorbereiding op een hele waaier opleidingen in het hoger onderwijs. Voor de hand liggende vervolgstudies zijn:

  • Masteropleidingen: ingenieur, biomedische wetenschappen, IT, TEW, handelsingenieur, taal- en letterkunde...
  • Professionele bachelor: voedings- en dieetkunde, milieukunde, communicatiemanagement, lerarenopleiding, toegepaste taalkunde...

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar ons infomoment op 11/02/2023 (12-jarigen) of naar de opendeurnocturne op 12/05/2023.

Meer info