overlay color

Moderne talen-wetenschappen

Wat leer je in deze richting?

In de studierichting Moderne Talen-wetenschappen ga je dieper in op taal en communicatie. Je bekijkt meer literatuur en zet meer in op een rijker taalgebruik. Ook wetenschappen komen veel aan bod: je ontwikkelt onderzoeksvaardigheden en past wiskundige principes toe in chemie en fysica.

Inhoud van de specifieke vakken

Je krijgt extra uren Frans, Engels en Duits. In een multiculturele wereld waarin de grenzen tussen landen en volkeren meer en meer vervagen, is talenkennis een absolute meerwaarde. Leerlingen die kiezen voor de optie zonder economie, krijgen bovendien een extra uur taaltechnologie en taalredactie. 

De component wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Leerlingen die kiezen voor de optie zonder economie, krijgen 2 uur per week de kans om aan de slag te gaan met extra toepassingen vanuit de wetenschappen. 

Leerlingen die kiezen voor de optie economie krijgen 4 lesuren per week het vak economie. De kennis van het sociaal-economische handelen wordt verder uitgediept. Er wordt op zoek gegaan naar de wetenschappelijke verklaring van de economische omgeving.

 

  MT-WET MT-WET optie ECONOMIE
 
5de jaar
6de jaar
5de jaar
6de jaar
algemene vorming        
geschiedenis 2 2  2 2
godsdienst 2 2  2 2
LO 2 2  2 2
specifieke vorming
aardrijkskunde 1 1 1 1
biologie 1 1 1 1
chemie 2 2 2 2
fysica 2 2 2 2
toegepaste wetenschappen 2 2    
economie     4 4
wiskunde 4 4 4 4
Duits 2 2 2 2
Engels 3 2 3 2
Frans 3 4 3 4
Nederlands 4 4 4 4
taaltechnologie/taalredactie 1 1    
complementair    
esthetica 1 1 fac. fac.
TOTAAL 32 32  32 32

FAC.: in sommige studierichtingen kunnen leerlingen bovenop de 32 lesuren per week ervoor kiezen om facultatief Duits of esthetica te volgen. Het is voor hen dus geen verplicht deel van het curriculum, maar ze hebben de keuze om deze vakken er aan toe te voegen.

wat na deze opleiding

De studierichting Moderne Talen-wetenschappen geeft een uitstekende voorbereiding op een hele waaier opleidingen in het hoger onderwijs. Voor de hand liggende vervolgstudies zijn:

  • Masteropleidingen: ingenieur, biomedische wetenschappen, IT, TEW, handelsingenieur, taal- en letterkunde...
  • Professionele bachelor: voedings- en dieetkunde, milieukunde, communicatiemanagement, lerarenopleiding, toegepaste taalkunde...

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar de opendeurnocturne op 12/05/2024.

Meer info