overlay color

Latijn

Wat leer je in deze richting?

Veel aandacht gaat naar lectuurreflectie: per literair genre bekijken we de eigen kenmerken en bestuderen de teksten zowel qua inhoud als qua stijl. Ook cultuurstudie blijft een onderdeel van de richting Latijn en verder leer je hoe je op een methodische manier informatie kan verzamelen en verwerken. In de derde graad kan je kiezen tussen de volgende combinaties: Latijn-moderne talen, Latijn-wiskunde of Latijn-wetenschappen.

vijfde jaar
  • Aeneïs: Vergilius’ nationale epos
  • Luchtige gedichten van Horatius, Catullus, Martialis.
zesde jaar
  • Tacitus over de decadente Romeinse keizers
  • Cicero, de grote Romeinse redenaar
  • Romeins recht: bron van ons modern recht
  • Filosofie: een overzicht van antieke wijsgerige stromingen

Latijn-moderne talen

In deze studierichting zal je grondig vier belangrijke Europese talen leren: Nederlands, Frans, Engels en Duits. De basisvaardigheden luisteren, spreken, lezen en schrijven zal je hier voor de vier talen verwerven. Je verdiept je ook in taaltechnologie en taalredactie, en leert jezelf uit te drukken dankzij schriftelijke en mondelinge expressie.

Latijn-wiskunde

Indien je iemand bent die vlug inzicht verwerft in wiskundige problemen en indien wiskundige redeneringen je boeien, dan is deze studierichting een aanrader. In de derde graad wordt de mogelijkheid geboden om de component wiskunde tot 8 uur per week uit te breiden.

Latijn-wetenschappen

De component wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal en gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Bij STEM krijg je 2 uur per week de kans om aan de slag te gaan met extra toepassingen vanuit de wetenschappen.

  LAT-MT  LAT-WIS  LAT-WET
 
5de jaar
6de jaar
5de jaar
6de jaar
5de jaar
6de jaar
algemene vorming        
geschiedenis 2 2  2 2  2 2
godsdienst 2 2  2 2  2 2
LO 2 2  2 2  2 2
aardrijkskunde 1 1  1 1    
natuurwetenschappen 2 2        
wiskunde 3 3        
Engels     2 2  2 2
Frans     3 3  3 3
Nederlands     4 4  4 4
specifieke vorming
Latijn 4 4  4 4  4 4
Duits 2 2        
engels 3 3        
Frans 5 4        
Nederlands 4 4        
taaltechn./taalredactie 1 1        
aardrijkskunde         1 1
biologie     1 1 1 1
chemie     2 1 2 2
fysica     1 2 2
informaticawet     - 1    
toegepaste wetenschappen         2 2
wiskunde     6/7 6/8 4 4
complementair    
esthetica 1 1 1/fac. 1 1
schrift. & mond. expressie - 1        
duits     1/fac. fac. fac. fac.
TOTAAL 32 32  32 32/33 32 32

FAC.: in sommige studierichtingen kunnen leerlingen bovenop de 32 lesuren per week ervoor kiezen om facultatief Duits of esthetica te volgen. Het is voor hen dus geen verplicht deel van het curriculum, maar ze hebben de keuze om deze vakken er aan toe te voegen.

wat na deze opleiding

De richting Latijn bereidt, afhankelijk van het vervolg dat je kiest in de derde graad, voor op een brede waaier van professionele en academische bachelors zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, taal- en regiostudies, archeologie en kunstwetenschappen, geschiedenis, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht, wijsbegeerte en moraalwetenschappen, psychologie, pedagogie, sociaal-agogisch werk, handelswetenschappen en bedrijfskunde, sociaal-economische wetenschappen, rechten, onderwijs, architectuur, industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling, toegepaste wetenschappen, biologie, chemie, geografie, fysica, geologie, biomedische wetenschappen, biotechniek, revalidatiewetenschappen, farmaceutische wetenschappen, geneeskunde, tandheelkunde, dierengeneeskunde…

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar de opendeurnocturne op 3/05/2024.

Meer info