overlay color

Humane wetenschappen

Wat leer je in deze richting?

De basisvorming voor de algemene vakken is hetzelfde als andere aso-richtingen, maar krijgt een eigen karakter door de specifieke vakken cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen, onderzoeksvaardigheden en integrale projecten.

Inhoud van de specifieke vakken
  • Cultuurwetenschappen: je leert diverse cultuurcomponenten kennen als domeinen waarin de mens zich in de samenleving beweegt zoals media, kunst, politiek, economie, filosofie, recht...
  • Gedragswetenschappen: je bestudeert de mens als individu en als lid van de samenleving, en verwerft daarbij inzichten uit de antropologie, psychologie en sociologie.
  • Onderzoeksvaardigheden: je leert hoe een onderzoek verloopt, van het opstellen van onderzoeksvragen tot het rapporteren over de resultaten. Verschillende onderzoeksmethoden binnen de humane wetenschappen worden ingeoefend zoals literatuurstudie, observatie, experiment, enquête en kwalitatief interview.
  • Integrale projecten: je bereidt projecten voor die kaderen binnen de humane wetenschappen. Kennis, vaardigheden en attitudes worden geïntegreerd. Hiermee word je uit je comfortzone gehaald en moedigen we je aan grenzen te verleggen om een evolutie te maken.
  Humane wetenschappen
  vijfde jaar zesde jaar
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 2 2
wiskunde 3 3
nederlands 4 4
frans 3 3
engels 2 2
duits 1 1
esthetica 1 1
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
cultuurwetenschappen 3,5 3,5
gedragswetenschappen 3,5 3,5
integrale projecten 1 1
seminarie 1 1
TOTAAL 32 32

 

wat na deze opleiding

De studierichting Humane Wetenschappen geeft een uitstekende voorbereiding op een hele waaier opleidingen in het hoger onderwijs. Voor de hand liggende vervolgstudies zijn:

  • Masteropleidingen: communicatiewetenschappen, filosofie, geschiedenis, kunstwetenschappen, psychologie, pedagogie, sociologie, politieke wetenschappen, rechten, sociaal-economische wetenschappen...
  • Professionele bacheloropleidingen: lerarenopleiding, toegepaste psychologie, orthopedagogie, sociaal-agogisch werk, verpleegkunde, ergotherapie, communicatiemanagment, journalistiek...

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar ons infomoment op 11/02/2023 (12-jarigen) of naar de opendeurnocturne op 12/05/2023.

Meer info