overlay color

Humane wetenschappen

Wat leer je in deze richting?

De basisvorming voor de algemene vakken is hetzelfde als in andere aso-richtingen, maar krijgt een eigen karakter door de specifieke vakken sociologie en gedragswetenschappen, uitgebreide filosofie, kunstbeschouwing en statistiek. Zo leer je diverse domeinen van de samenleving kennen zoals media, kunst, politiek, economie, filosofie en recht. Je bestudeert de mens als individu en als lid van de samenleving, en verwerft daarbij inzichten uit de antropologie, psychologie en sociologie. Je leert hoe onderzoeken verlopen, gaande van het opstellen van onderzoeksvragen tot het verwerken en rapporteren van resultaten. Je maakt hierbij kennis met verschillende onderzoeksmethoden, zoals literatuurstudie, observatie, experiment, enquête en kwalitatief interview.  

 

  Humane wet.
 
5de jaar
6de jaar
algemene vorming        
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
LO 2 2
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 2 2
wiskunde 3 3
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
specifieke vorming
sociologie & gedragswetenschappen 5 5
uitgebreide filosofie 2 2
Kunstbeschouwing 2 2
statistiek 1 1
complementair    
duits 1 1
TOTAAL 32 32

wat na deze opleiding

De studierichting Humane Wetenschappen geeft een uitstekende voorbereiding op een hele waaier opleidingen in het hoger onderwijs. Voor de hand liggende vervolgstudies zijn:

  • Masteropleidingen: communicatiewetenschappen, filosofie, geschiedenis, kunstwetenschappen, psychologie, pedagogie, sociologie, politieke wetenschappen, rechten, sociaal-economische wetenschappen...
  • Professionele bacheloropleidingen: lerarenopleiding, toegepaste psychologie, orthopedagogie, sociaal-agogisch werk, verpleegkunde, ergotherapie, communicatiemanagment, journalistiek...

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar de opendeurnocturne op 3/05/2024.

Meer info