overlay color

Economie

Wat leer je in deze richting?

De kennis van het sociaal-economische handelen wordt verder uitgediept. Er wordt op zoek gegaan naar de wetenschappelijke verklaring van de economische omgeving. In deze richting heb je de mogelijkheid om het pakket economie te combineren met wiskunde, wetenschappen of talen. 

Economie-moderne talen

In deze studierichting krijg je de basisvorming voor economie en zal je grondig vier belangrijke Europese talen leren: Nederlands, Frans, Engels en Duits. De basisvaardigheden luisteren, spreken, lezen en schrijven zal je hier voor de vier talen verwerven. Economie en talen vormen dus de belangrijkste aspecten.

Economie-wiskunde

Indien je iemand bent die vlug inzicht verwerft in wiskundige problemen, indien wiskundige redeneringen je boeien en je tevens interesse hebt voor het economisch gebeuren, dan is deze studierichting een aanrader. In de derde graad wordt de mogelijkheid geboden om de component wiskunde tot 8 uur per week uit te breiden.

Economie-wetenschappen

Indien je een brede interesse in economie en wetenschappen hebt, is deze studierichting op je lijf geschreven. Om kennis en knowhow te valoriseren is kennis van economie nodig. Voor wetenschappers kan economische kennis leiden tot meer gericht onderzoek en ontwikkeling en een snellere valorisatie. Voor economen is wetenschappelijke kennis belangrijk om verantwoorde beslissingen te nemen.

  Economie-wiskunde Economie-moderne talen
  vijfde jaar zesde jaar vijfde jaar zesde jaar
godsdienst 2 2 2 2
aardrijkskunde 1 1 1 1
biologie 1 1 - -
chemie 1 1 - -
fysica 1 1 - -
natuur-wetenschappen - - 2 2
wiskunde  6/7*  6/8* 3 3
nederlands 4 4 4 4
frans 3 3 4 4
engels 2 2 3 3
duits 1 1 3 3
esthetica 1 1 1 1
geschiedenis 2 2 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
economie 4 4 4 4
seminarie 1 1 1 1
TOTAAL 32 32  32  32

*afhankelijk van het aantal uren wiskunde dat je kiest

wat na deze opleiding

De studierichting Economie geeft een uitstekende voorbereiding op een hele waaier opleidingen in het hoger onderwijs. Wel moet je er rekening mee houden dat voor sommige richtingen een combinatie van economie met 4 tot 8 uur wiskunde aan te raden is. Studierichtingen uit het hoger onderwijs die de leerlingen uit de richting Economie in het verleden met succes hebben afgewerkt zijn o.a.:

handelsingenieur -  toegepaste en zuivere economische wetenschappen - handelswetenschappen - bedrijfsmanagement (marketing, accountancy en fiscaliteit...) - rechten - communicatiewetenschappen -  revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - chemie...

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar ons infomoment op 11/02/2023 (12-jarigen) of naar de opendeurnocturne op 12/05/2023.

Meer info