overlay color

Architectuur & interieur

Wat leer je in deze richting?

Je verdiept je verder in de wereld van architectuur, interieur en design. Voldoende basiskennis van wiskunde is in deze richting een meerwaarde, want je krijgt ook ruimtemeetkunde en dus meer wiskunde dan in de andere kso-richting. Je evolueert in deze richting stilaan van vrij abstracte opdrachten naar realistische en grotere projecten. 

Inhoud van de specifieke vakken

Wat de algemene vakken betreft, gaat er in de richting Architectuur & interieur extra aandacht naar het vak wiskunde naast de andere algemene vakken, zoals kunstbeschouwing. De artistieke vorming wordt onderverdeeld in 4 pijlers. 

  • In de eerste pijler “ontwerp” komen opdrachten rond architectuur en interieur, meubel- en objectdesign en tuin- en landschapsarchitectuur aan bod. Aanvankelijk ontwerp je eenvoudige ruimtelijke objecten met slechts enkele functies zoals een bushalte, een keuken of badkamer, een studio... Daarna volgen complexere ontwerpopdrachten waarbij meerdere functies gecombineerd worden, zoals een miniwoning, een winkel met appartement... 
  • De tweede pijler “kunst en cultuur” wordt vooral belicht in het vak kunstbeschouwing. In dit vak leren we architectuur, interieurarchitectuur en design uit het heden en het verleden bekijken, begrijpen en interpreteren. Daarnaast komt deze pijler ook aan bod in het vak “ontwerp” door de studie van diverse leef- en woonvormen, de menselijke factor en maat, woonnoden en behoeften, circulatie, enz. 
  • De derde pijler is opgebouwd rond de vakken “wetenschap en techniek”, “toegepaste constructieleer en bouwkunde” en “fysica”. Hierin behandelen we de basis van ruwbouw- en meubelconstructie en materialenleer. Je verwerft inzicht in de constructie van gebouwen en objecten en je leert de eigenschappen van belangrijke materialen beter kennen. Deze kennis wordt ook toegepast in de pijler “ontwerp”. 
  • De laatste pijler “waarneming en voorstelling” is opgenomen in de ontwerpvakken: waarnemingstekenen,  voorstellingstechnieken en maquettebouw komen bij elke opdracht aan bod. Digitaal tekenen of computertekenen is een volgend belangrijk onderdeel van deze pijler. Je leert je ontwerp voor te stellen in 2D, aan de hand van een plan, maar ook in 3D met het maken van renders.  

 

  Architectuur & interieur
 
5de jaar
6de jaar
algemene vorming        
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
LO 2 2
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 3 3
specifieke vorming
kunstbeschouwing 2 2
digitale voorstelling 2 2
ontwerp architectuur 5 4
ontwerp interieur 4 5
toegepaste constructieleer en bouwkunde 1 1
wetenschap en techniek 1 1
wiskunde 3 3
TOTAAL 32 32

 

 

wat na deze opleiding

Na de studierichting Architectuur & interieur zijn de voor de hand liggende opleidingen professionele bachelor Interieurvormgeving, Architectuur-assistentie en Bouw. Ook opleidingen als landschaps- en tuinarchitectuur, conservatie en restauratie, juweelontwerpen/zilversmeden behoren tot de mogelijkheden.

Je kan ook kiezen voor een professionele bachelor Beeldende vormgeving, Grafische en digitale media of Fotografie. Opleidingen in de verzorgende, maatschappelijke of onderwijssector behoren zeker ook tot de mogelijkheden.

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar de opendeurnocturne op 3/05/2024.

Meer info