overlay color

Architectuur & interieur

Wat leer je in deze richting?

Je verdiept je verder in de wereld van architectuur en design. Voldoende basiskennis van wiskunde is in deze richting wel belangrijk, want je krijgt ook ruimtemeetkunde en dus meer wiskunde dan in de andere kso-richting. Je evolueert in deze richting stilaan van vrij abstracte opdrachten naar realistische en grotere projecten.

Inhoud van de specifieke vakken

Wat de algemene vakken betreft, gaat er in de richting Architectuur & interieur extra aandacht naar het vak wiskunde naast de andere algemene vakken zoals kunstgeschiedenis. De artistieke vorming wordt onderverdeeld in 4 pijlers.

  • In de eerste pijler “ontwerp” komen opdrachten rond architectuur en interieur, meubel- en objectdesign en tuin- en landschapsarchitectuur aan bod. Aanvankelijk ontwerp je eenvoudige ruimtelijke objecten zoals een bushalte, een kinderkamer, een caravan. Daarna volgen complexere ontwerpopdrachten, zoals een cafetaria, een jeugdhuis, een lichtarmatuur of een kleine theaterzaal.
  • De tweede pijler “kunst en cultuur” wordt vooral belicht in het vak kunstinitiatie. In dit vak leren we architectuur, interieurarchitectuur en design uit het heden en het verleden bekijken, begrijpen en interpreteren. Daarnaast komt deze pijler ook aan bod in het vak “ontwerp” door de studie van diverse leef- en woonvormen, de menselijke factor en maat, woonnoden en behoeften, circulatie, enz.
  • De derde pijler is het vak “wetenschap en techniek”. Hierin behandelen we de basis van ruwbouw- en meubelconstructie en materialenleer. Je verwerft inzicht in de constructie van gebouwen en objecten en je leert de eigenschappen van belangrijke materialen beter kennen. Deze kennis wordt ook toegepast in de pijler “ontwerp”.
  • De laatste pijler “waarneming en voorstelling” is verdeeld in 2 vakken: tekenen met de vrije hand (waarnemingstekenen, voorstellingstechnieken…) en digitaal tekenen (computertekenen). Je leert dus je ontwerp voor te stellen door te tekenen met de vrije hand, door exact te tekenen met pen en papier, door maquettes te maken of door de computer te hanteren.
  vijfde jaar zesde jaar
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
engels 2 2
frans 2 2
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
nederlands  3  3
natuurwetenschappen 1 1
wiskunde 3 3
kunstgeschiedenis 2 2
kunstinitiatie 2 2
architecturale en binnenhuiskunst 15 15
TOTAAL 36 36

 

wat na deze opleiding

Na de studierichting Architectuur & interieur zijn de voor de hand liggende opleidingen professionele bachelor Interieurvormgeving, Architectuur-assistentie en Bouw. Ook opleidingen als landschaps- en tuinarchitectuur, conservatie en restauratie, juweelontwerpen/zilversmeden behoren tot de mogelijkheden.

Je kan ook kiezen voor een professionele bachelor Beeldende vormgeving, Grafische en digitale media of Fotografie. Opleidingen in de verzorgende, maatschappelijke of onderwijssector behoren zeker ook tot de mogelijkheden.

Ben je niet zeker welke richting bij jou past?

Kom dan naar ons infomoment op 11/02/2023 (12-jarigen) of naar de opendeurnocturne op 12/05/2023.

Meer info