overlay color

Nieuws

Zelfzorgzaam1024 1
01-09-2022
(Zelf)ZorgZaam

Dit schooljaar luidt het jaarthema ’(Zelf)ZorgZaam’. Organisatorisch gaat er aan de keuze van een jaarthema een bevraging vooraf. Leerlingen informeren bij zoveel mogelijk medeleerlingen naar wat volgens hen een geschikt onderwerp/thema zou kunnen zijn om er gedurende een heel schooljaar op te focussen. Uit die inhoudelijke bevraging bleek dat een groot deel van het jonge volkje op school zich zorgen maakte over het welbevinden van anderen én van zichzelf. Een jaarthema mag niet te algemeen zijn, want dat kan leiden tot wazigheid, maar ook niet te specifiek, want dan krijg je een verenging en spreek je minder mensen aan. De duidelijke voorkeur van de leerlingen voor een zorg-gerelateerd thema zal waarschijnlijk wel iets te maken hebben met de vreemde schooltijd die ze door Covid hebben beleefd. Er werd op heel veel grenzen gebotst, qua regels allerhande, en als gevolg daarvan ook qua persoonlijke ontwikkeling. De ruimte daartoe werd erg beperkt, wat bij nogal wat leerlingen - blijkbaar - leidde tot frustratie en daaruit volgende agressie. Tegenover zichzelf, tegenover anderen en tegenover onschuldige, zich toevallig in de buurt bevindende schoolinfrastructuur. Zelden leek een jaarthema zo goed aan te sluiten bij een sterk aangevoelde nood bij leerlingen én leerkrachten. Verre van ons de gedachte om te moraliseren. Het mag wel duidelijk zijn dat het jaarthema voor meerdere interpretaties vatbaar is. Het is mogelijk om te wijzen op de noodzaak om zelf zorg op te nemen voor anderen, of voor een of andere zaak die moet worden aangepakt. Maar evengoed kan de link gelegd worden met de noodzakelijke zorg die een mens voor zichzelf moet opnemen. Zorgen voor jezelf heeft trouwens alles te maken met zorgen voor anderen. En omgekeerd. Jezelf niet verliezen in egotripperij, of in altruïsme. Inzien dat je altijd verbonden bent – in zorg en wederzorg – met anderen, dat is iets wat in dit jaarthema zit. De manier waarop die kerngedachte wordt uitgewerkt, in bezinnende klasgesprekken, in bezinningen en vieringen, in initiatieven van leerlingen, is heel divers en niet opdringerig. We hoeven niemand te overtuigen van het belang van zorgen voor zichzelf en voor anderen, maar willen net datgene wat iedereen – soms onbewust – als waar en levensbelangrijk aanvoelt, erkennen, bemoedigen en versterken.