overlay color

Nieuws

Week of waste 1 2
27-10-2023
WEEK OF WASTE

Tijdens de week van 27 oktober organiseerden we de 'Week of waste', een periode waarin we op school extra aandacht hebben voor het afvalprobleem. Sinds 1 september is onze school een afvalvrije school, maar tijdens de Week of waste brengen we eveneens de zwerfvuilproblematiek onder de aandacht. De vierdejaars kijken vanuit de lessen biologie met een kritische blik naar dit probleem en brengen het in verband met ecosysteemdiensten. De leerlingen zetten deze lessen ook om in de praktijk en trokken er op uit, gewapend met prikkers en vuilzakken om het zwerfvuil in de omgeving van de school op te ruimen. Ze verzamelden zo’n 151 kg!

Week of waste 3 1
Week of waste 2 2
Week of waste 5 2
Week of waste 4 2