overlay color

Nieuws

chromebook 1 1
30-06-2022
Digisprong in Maris Stella
Minister van Onderwijs Ben Weyts kondigde aan om te investeren in een grote 'digisprong' voor alle scholen, leerlingen en leerkrachten. Deze digisprong zal binnen Maris Stella geïntroduceerd worden in verschillende fases.
Het afstandsonderwijs tijdens de coronaperiode maakte het belang van de digitalisering duidelijk en bracht tegelijk ook een aantal lacunes aan het licht op vlak van bijvoorbeeld ICT-vaardigheden. Daarom ondersteunt de overheid alle scholen om versneld de digitalisering verder vorm te geven. Een stap hiertoe is het faciliteren van een toestel voor elke leerling.
 
Deze digisprong zal binnen onze school worden geïntroduceerd in verschillende fases. Dit schooljaar 21-22 voorzien wij een Chromebook voor elke leerling in het eerste en derde jaar. De leerlingen nemen het toestel, net als schoolboeken, mee van school naar huis en omgekeerd. Het toestel is dus ook voor thuis bedoeld als ondersteuning bij het schoolwerk.
 
Tijdens het schooljaar 22-23 voorzien wij een toestel voor alle andere jaren. Voor de hogere jaren zal een laptop voorzien worden.
 
In onze visie blijft de digitalisering een middel, geen doel op zich. We wensen de digitalisering in te zetten om de leerprocessen voor alle leerlingen nog meer te versterken o.a. door meer mogelijkheden tot differentiatie met kansen tot remediëring en uitdaging. Tegelijk draagt deze digisprong sterk bij tot het ontwikkelen van de ICT-competenties van de leerlingen, nodig in een technologische maatschappij.
 
De Chromebooks worden ingezet binnen diverse vakken en lesstrategieën: het opzoeken van informatie, het analyseren van teksten en filmfragmenten, architectuurplannen ontwerpen, oefeningen maken, leren omgaan met softwareprogramma’s...