Maris Stella Europees

Maris Stella Europees is een simulatiespel waarin de leerlingen van het vierde jaar zich inleven in de rol van Europarlementariërs. Drie dagen lang werken de leerlingen samen rond verschillende wereldproblemen. Zij vertegenwoordigen een land (bv. Duitsland) en moeten in een commissie, samen met vertegenwoordigers van andere landen een probleem oplossen (bv. Klimaat). Samen stellen zij een resolutie op die tijdens een officiële ‘parlementaire zitting’ wordt besproken, verdedigd en aangevallen, eventueel gewijzigd en uiteindelijk gestemd. Bij deze simulatie leren de leerlingen heel wat over politiek, de werking van het Europees parlement, maar ook over informatie verwerven en verwerken, argumenten, spreken voor en groep, samenwerken om een probleem op te lossen,… Kortom, heel waardevolle vaardigheden en kennis.

Kras

KRAS is een discussie-en rollenspel voor leerlingen uit de derde graad. Een jaar lang verdiepen zij zich in een mondiaal thema. In groepjes vertegenwoordigen ze een land, bedrijf of organisatie en leggen zich toe op het debat rond kinderrechten, milieu, klimaat, .... . Dit jaar is het thema 'Work for life', of 'Waardig werk.' Discussie en eigen mening staan hierbij centraal. Als afsluiter trekken ze een hele dag naar Brussel om daar, samen met leerlingen vanuit het hele land, in onze parlementen te zetelen.

Mini-ondernemingWe nemen elk schooljaar met de leerlingen van de derde graad Economie deel aan de Vlajo mini-ondernemingen. Vlajo staat voor Vlaamse Jonge Ondernemers. De leerlingen kiezen hun eigen product en beheren vervolgens hun mini-onderneming volgens de regels van de kunst. Ze kruipen met andere woorden in de huid van een ondernemer en richten hun eigen bedrijfje op, waarbij hun gekozen product wordt gecommercialiseerd met inzet van personeel en startkapitaal. Ze voeren een boekhouding, ze verdedigen hun business plan voor een externe jury, organiseren verkoopmomenten en houden minstens één aandeelhoudersvergadering.

 

Start2study

Om onze zesdejaars optimaal voor te bereiden “op weg naar het hoger onderwijs” komen elk schooljaar opnieuw oud-leerlingen hun studierichting voorstellen. Meer dan 30 richtingen worden er dan vertegenwoordigd door ongeveer 40 oud-leerlingen. Honderden vragen krijgen een antwoord, aan enthousiasme langs beide kanten geen gebrek.

      

Wereldwinkel

Vandaag de dag vind je een ruim assortiment van wereldwinkelproducten in supermarkten en bedrijven. Ook in de plaatselijke Oxfam wereldwinkel kan je terecht om eerlijke producten uit de Derde Wereld te kopen. De Oxfam wereldwinkels streven ernaar om producenten uit de Derde Wereld een eerlijk loon en dus een menswaardiger bestaan te geven.
Ook bij ons op school zijn er elk schooljaar opnieuw enthousiaste leerlingen van het zesde jaar economie-moderne talen of economie-wiskunde die de andere leerlingen weten te overtuigen van de meerwaarde van eerlijke handel. Zij voeren campagnes, organiseren verkoopdagen enz.

Mondiale dagen

Jaarlijks vinden de mondiale dagen plaats op het einde van het tweede trimester. Alle leerlingen worden op een speelse, actieve manier ondergedompeld in de problematiek van de derde wereld. Op vrijdag sluiten we het trimester af met een sponsoractiviteit. De leerlingen en leerkrachten doen hun uiterste best om geld in te zamelen voor 3 projecten die al meerdere jaren onze steun krijgen.

We steunen volgende projecten:

Broederlijk Delen laat gewone mensen in het Zuiden hun eigen plannen uitvoeren in hun strijd tegen armoede en onrecht. Broederlijk Delen werkt samen met zo’n 160 partnerorganisaties. Samen met deze partnerorganisaties bestrijden ze succesvol armoede, onrecht en ongelijkheid. Ze focussen zich daarbij op 3 thema’s: het recht op voedsel, het behoud en goed gebruik van natuurlijke rijkdommen, en inspraak en vrede.

Het ‘Plant een boom’-project van Ondernemers Zonder Grenzen werd in 2011 gekozen door leerlingen, leerkrachten, secretariaat, onderhoudspersoneel en directie om gedurende lange tijd te steunen. Het project mikt op drie doelstellingen: klimaatbeheersing door verwoestijning een halt toe te roepen door middel van agrobomen-dorpen; voedselproductie stimuleren door landbouw te bedrijven in het bos, namelijk het agrobos; werkgelegenheid creëren door het aanleggen van agrobossen en landbouw te bedrijven in deze bossen.
Meer info? www.ondernemerszondergrenzen.org
Ondertussen is het project gekend bij de leerlingen en is het ook al heel wat concreter: er werden heel wat bomen aangeplant en zo hebben we in Burkina Faso ons Stephanie Dekkers – bos, genoemd naar de leerling van onze school die op 14 oktober 2011 overleed.
 
Het “Centro Pastoral El Salvador”, of het Parochiaal Centrum van de Verlosser gelegen in de prachtige stad Cartagena is het levenswerk van Zuster Beatrijs.  Sinds decennia loopt er een uitgebreid programma, ten gunste van meestal alleenstaande vrouwen met kinderen ten laste. Bijvoorbeeld: vormingscursussen,  voedselvoorziening bieden aan jonge kinderen; steun aan tienermoeders, schoolbibliotheek …

Project ‘leren leren’

In samenwerking met de studiebuddies en het CLB werkt men in het project ‘leren leren’ aan studiekeuze en studie-aanpak. Belangrijke items in verband met leren leren komen aan bod.   Voor sommige leerlingen is deze dag wellicht een positieve bevestiging van hun studiehouding.  Voor andere leerlingen is het een belangrijke hulp om hun werk beter aan te pakken.  Factoren die een grote rol spelen bij de studiekeuze voor de tweede graad worden door de CLB-medewerker en de leerkracht toegelicht.

Project 3de jaar

De LIA of ‘leefsleutels in actie’ zijn het vervolg op de leefsleutellessen in de eerste graad. Na de kennismakende en groepsvormende activiteiten in september is er de projectdag rond relaties en seksualiteit. De leerlingen bekijken een film, spelen samen de bloosdoos, beluisteren de voordracht van een HIV-patiënt en nemen deel aan een workshop van ‘Enig verschil’.