Film – toneel

Jaarlijks wordt tijdens de lesuren een filmforum georganiseerd met voor- en nabespreking in de klas. Ook toneelvoorstellingen (soms klassikaal, soms op vrije basis) staan op ons programma. De tweede en derde graad hebben een eigen toneelcyclus met soms verplichte avondvoorstellingen.

Studiereizen

Alle klassen gaan minstens een keer per jaar op studiereis. Het eerste jaar bezoekt de historische musea in Brussel. Het tweede jaar maakt een excursie naar de haven van Antwerpen en naar Xanten. Het derde jaar brengt een bezoek aan Breendonk en Technopolis. Voor het vierde jaar behoren een bezoek aan de Westhoek of aan PIME tot de mogelijkheden.
Het vijfde jaar maakt een driedaagse studiereis naar Parijs. Voor het zesde jaar is er een elfdaagse Italiëreis.

De tweede en derde graad kso bezoeken belangrijke kunsttentoonstellingen.

Europese uitwisselingen

De school voert een actief Europees uitwisselingsbeleid voor leerlingen van het vierde, vijfde en zesde jaar. De leerlingen die zich daarvoor kandidaat stellen, kunnen aan verscheidene projecten deelnemen zoals ‘Maris Stella Europees’ (Europees Jongerenparlement), het scholierenparlement, uitwisseling met Gosselies ... 

Bezinningen

Tijdens de bezinningsdagen krijgen de leerlingen van het zesde jaar de kans te reflecteren over hun persoonlijk leven en stil te staan bij het leven van anderen. Dit alles vindt plaats in de rustige omgeving van de abdij die eveneens uitnodigt open te staan voor het transcendente.
 

Breek uit jezelf


Tijdens het project ‘Breek uit jezelf’ doen onze leerlingen van het vijfde jaar een inleefstage van twee dagen in een instelling voor mensen die zorgbehoevend zijn. Een aantal leerlingen loopt mee in instellingen voor mensen met een (mentale) beperking, anderen doen dan weer ervaring op in rust- en verzorgingstehuizen. Met dit project willen we onze leerlingen laten ervaren hoe het is om te leven met een beperking. We willen hen sociaal en communicatief vaardiger maken en uitdagen om hun grenzen te verleggen.