Samen nadenken over het schoolleven, vergaderen, ideeën brengen maar ook organiseren is het hoofddoel van leerlingenparticipatie. De leerlingen van de eerste graad vaardigen hun klasburgemeester af naar de Raad van de eerste graad. Het seminarie leerlingenparticipatie ondersteunt dit. Ook de leerlingen van de bovenbouw maken mee school door hun deelname aan de Leerlingenraad.
De leerlingen nemen hun verantwoordelijkheid bij heel wat organisaties: het freepodium, schaken, picknick, de mondiale dag …

Seminarie leerlingenparticipatie

Leerlingenparticipatie: wat een inspiratie!

 

Leerlingenparticipatie is een seminarie bestaande uit leerlingen van het vijfde jaar en  twee begeleidende leerkrachten.  In het keuzevak van een uur per week houden we  vergaderingen waarin we discussiëren in hoeverre we het schoolleven aangenamer kunnen maken.  We proberen dit te realiseren door zo veel  mogelijk leuke activiteiten in de middag te organiseren voor de leerlingen.
Een van de bekendste activiteiten is het Free Podium, een  evenement dat elk jaar veel leerlingen en leerkrachten aantrekt.  Gedurende een week kunnen de leerlingen hun talenten aan de hele school laten zien. Deze talenten zijn onder andere zang, dans, toneel, acrobatie… Ook de leerkrachten gaan steeds opnieuw tot het uiterste om het Free Podium mooi af te sluiten.
Andere activiteiten die wij organiseren zijn hotdog-verkoop, picknicks, dag van de jeugdbeweging en de daarbij horende spelletjes en de muziek tijdens de middag.  De opbrengst van al onze activiteiten gaan grotendeels naar goede doelen.
Er is een veelvoorkomende verwarring tussen leerlingenparticipatie en leerlingenraad, maar er is wel degelijk een verschil. Leerlingenraad heeft inspraak in het schoolreglement terwijl de leerlingenparticipatie de schoolse sfeer wil opfleuren.
Zoals nu wel blijkt doet leerlingenparticipatie er alles aan om wat ontspanning te bieden aan de Marisstellanen.
Yana Verhoeven, Cato Depauw, Lore De Schutter

Raad van de eerste graad

In elke klas van de eerste graad werden twee klasburgemeesters aangeduid. Deze leerlingen komen een aantal keer per jaar bij elkaar om de ideeën vanuit hun klas voor te leggen en hun mening te uiten. Samen bespreken we bepaalde onderwerpen en organiseren we een aantal keer per jaar iets, zo deden we dit jaar al een picknick en werden de leerkrachten tijdens de dag van de leerkracht extra in de watten gelegd. De bedoeling van de raad van de eerste graad is om onze school nog aangenamer te maken en ervoor zorgen dat ook de leerlingen van het eerste en het tweede jaar secundair inspraak hebben.