Woordkunst-drama

Studierichting Woordkunst-drama in afbouw

Het schoolbestuur van Maris Stella besliste ten gevolge van de modernisering 2de graad SO noodgedwongen dat de richting Woordkunst-drama zal worden afgebouwd vanaf het schooljaar 2020-2021.
Het schoolbestuur en de directie benadrukken dat ze niet twijfelen aan de waarde van de richting Woordkunst-drama en dat ze de energie die leerkrachten en leerlingen in de richting hebben geïnvesteerd de voorbije jaren en nog steeds, erg apprecieert. Verschillende leerlingen konden zo een specifieke opleiding genieten met een hoog niveau en aansluitend bij hun creatief talent. Het schoolbestuur en de directie zijn ervan overtuigd dat dat ook zo zal zijn bij de generaties Woordkunst-leerlingen die de komende jaren nog zullen afstuderen op onze school. Onze huidige Woordkunst-leerlingen kunnen blijven rekenen op kwaliteitsvolle lessen van zowel theorie- als praktijkleerkrachten.

Leerlingen die op dit ogenblik in het derde, vierde of vijfde jaar Woordkunst-drama zitten, zullen de richting in alle kwaliteit verder kunnen afmaken op onze school. Leerlingen die nu in het tweede jaar zitten, zullen helaas niet meer kunnen kiezen voor Woordkunst-drama op onze school volgend schooljaar.
Bijgevolg zullen inschrijvingen enkel nog mogelijk zijn voor 4,5,6 Woordkunst.

Profiel

Je bent gefascineerd door de taal en het woord, muziek en dans en de expressie hiervan. Je raakt geboeid door veelvuldige expressiemogelijkheden van de taal zoals tekst, theater, cabaret, muziek, poëzie en zang. Je houdt ervan om je met taal expressief te uiten: schrijven, spreken, zingen, spelen. Je voelt je uitgedaagd om zelf iets te brengen, te presenteren, op de planken te staan. Kortom: een podium trekt je aan.

Je ontplooit je individueel en leert kritisch naar jezelf te kijken. Tegelijk kan je goed samenwerken, want bij zo goed als elk podiumgebeuren gaat het om een groepsgebeuren waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid draagt.

Je hebt belangstelling voor de wereld van de podiumkunsten en bent bereid voorstellingen na de schooluren te volgen.

Tegelijk streef je ook naar een brede algemene vorming. 

Grondig studiewerk schrikt je niet af en je kan je tijd goed verdelen tussen studietijd en werken aan de artistieke opdrachten.

Inhoud van de specifieke vakken

De vakken van de basisvorming zijn breed algemeen vormend, met een sterk accent op de talen. Voor Nederlands en de moderne, vreemde talen wordt een ruime belangstelling en goede taalvaardigheid verwacht. Je leert immers uitgebreid met tekstmateriaal en literatuur werken. Een sterke basis voor de taalvakken is een voorwaarde als je expressief met taal aan de slag wil gaan.

Daarnaast blijven de andere vakken (godsdienst, wiskunde, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, geschiedenis, informatica) belangrijk omwille van hun algemeen vormend karakter.

De artistieke vakken omvatten:

Woordkunst

Hierin maak je kennis met tal van dramatische expressievormen, tekstanalyse, dictie, tekstzegging en stemtraining.

Je oefent je spreekvaardigheid en maakt kennis met dramatische expressievormen in monoloog, dialoog, improvisatie, toneelspel en voordracht.

Algemene muziekleer

Muziekleer vormt een deel van je opleiding. Met je stem kan je immers ook iets zingend brengen. Je werkt aan gehoorvorming, zang en koorzang, creatief musiceren.

Bewegingsleer – dans

Natuurlijk leer je ook de expressiemogelijkheden van je lichaam verkennen om jezelf te ondersteunen bij verschillende theatervormen.

Toelatingsproef bij inschrijving (enkel mogelijk voor 4,5,6 Woordkunst-drama)

Om toegelaten te kunnen worden tot de studierichting Woordkunst-drama kso organiseert onze school een bindende toelatingsproef en dit op het niveau van de tweede én de derde graad. Deze toelatingsproef vindt zijn grondslag in art. 31, § 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs. De proef is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding. Ze wordt georganiseerd door de toelatingsklassenraad waarin externe deskundigen zijn opgenomen.

Een positieve evaluatie op deze proef is noodzakelijk. Bij een negatieve evaluatie heb je de mogelijkheid tot één herkansing. Een tweede negatieve evaluatie betekent dat je de studierichting Woordkunst-drama niet kan aanvatten.

Hieronder vind je de data waarop de proef plaatsvindt:
-       donderdag 1 juli 2021 (eerste kans) om 9.00 u.
-       woensdag 18 augustus 2021 (eerste kans / herkansing) om 9.00 u.

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden (coronacrisis) zal de proef mogelijk grotendeels via opnames plaats vinden. Een beperkt gedeelte zal worden afgelegd op de school, met een strikt uurschema. Inschrijven voor de toelatingsproef kan je via het webformulier. Inschrijven voor de proef is verplicht. Na inschrijving ontvang je via mail de opgave voor de toelatingsproef.

2017 01 18 19 03 42WK tabel 7