Wiskunde

 Pool wiskunde

  • Economie-wiskunde
  • Latijn-wiskunde
  • Moderne talen-wiskunde
  • Wetenschappen-wiskunde

 

Volg je in de tweede graad een richting met vijf uur wiskunde en ben je gebeten door de wiskundemicrobe, dan kan je in de derde graad kiezen voor een richting met wiskunde als poolvak. Wij verwachten in deze richtingen met zes tot acht wekelijkse lestijden wiskunde, enthousiaste en gemotiveerde leerlingen die uitgedaagd kunnen worden om wiskundige problemen op te lossen. Wij van onze kant zullen jullie onderdompelen in de wondere wereld van wiskunde en vlug zal blijken dat wiskunde een dynamische wetenschap met heel wat troeven is.

Het abstracte denken, het mathematiseren van de verschillende problemen die we tegenkomen, zal leiden tot wiskundige modellen waarin problemen kunnen beschreven en opgelost worden. Deze wiskundevorming draagt niet enkel bij tot het verwerven van kennis en algemene denkmethoden. Ook andere belangrijke attitudes zoals nauwkeurigheid, kritische zin en doorzettingsvermogen worden er door ontwikkeld.

Leerlingen die met succes afstuderen in deze richtingen zijn goed voorbereid voor verdere studies in studierichtingen met een wiskundige, wetenschappelijke of toegepast wetenschappelijke invalshoek zoals ingenieursopleidingen, masteropleidingen in de wetenschappen, geneeskunde, enz. Maar ook voor andere, meer “humane” vervolgstudies zullen de aangeleerde denkmethoden en attitudes waardevol en nuttig blijken.


2017 02 06 15 07 01wiskunde