Latijn

 Profiel

Wie Latijn studeert, is geboeid door taal en wil op zoek gaan naar de verbanden tussen verschillende talen.

De Romeinse geschiedenis is ook onze geschiedenis. Literatuur, filosofie en recht uit de oudheid oefenen tot op heden invloed uit op onze samenleving. Het Latijn brengt ons terug naar onze wortels.

Veel aandacht gaat naar lectuurrefiectie: per literair genre bekijken we de eigen kenmerken en bestuderen de teksten zowel qua inhoud als qua stijl.

Ook cultuurstudie blijft een onderdeel van ons pakket en verder trachten we aan te leren hoe je op een methodische manier informatie kan verzamelen en verwerken.

Latijn kies je in volgende combinaties:

  • Latijn - moderne talen
  • Latijn - wiskunde (6u/8u)
  • Latijn - wetenschappen

 

Inhoud van de specifieke vakken

vijfde jaar:

  • Aeneïs: Vergilius’ nationale epos
  • luchtigere gedichten van Horatius, Catullus, Martialis.

zesde jaar:

  • Tacitus over de decadente Romeinse keizers
  • Cicero, de grote Romeinse redenaar
  • Romeins recht: bron van ons modern recht
  • filosofie: een overzicht van antieke wijsgerige stromingen

 2017 01 15 20 17 05Latijn 3