Wetenschappen

 Profiel van de pool wetenschappen

 • theoretisch redeneerwerk
 • wiskundige principes toepassen, vooral in chemie en fysica
 • exacte wiskundig-wetenschappelijke taal hanteren
 • ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden
 • voorbereiding op doorstroming naar wetenschappelijke studierichtingen in het hoger onderwijs

 

 Instromen na het vierde jaar

Welke vooropleidingen zijn aangewezen om in de derde graad een richting wetenschappen te volgen?

 • Voor de afdeling Latijn-wetenschappen is een afdeling Latijn met 5 uren wiskunde noodzakelijk.
 • Voor Wetenschappen-wiskunde is de afdeling wetenschappen in de tweede graad het meest aangewezen, maar ook vanuit Latijn met 5 uren wiskunde kan je naar deze richting overschakelen.
 • De afdeling Moderne talen-wetenschappen kan je kiezen na een afdeling Wetenschappen, Latijn of Economie met 5 uren wiskunde in de tweede graad.
 • De richting Economie-wetenschappen kan je kiezen na de 2 de graad Wetenschappen of na de 2 de graad Economie. 
 • Andere overschakelingen naar afdelingen wetenschappen in de derde graad zijn af te raden, gezien ze weinig kans geven op succes.

Vervolgstudies hoger onderwijs

 • masteropleidingen (ingenieur, biomedische wetenschappen, IT, TEW, Handelsingenieur...)
 • professionele bachelor (voedings- en dieetkunde, milieukunde ...)

 Profiel van de leerlingen

 • brede interesse voor wetenschappen en wiskunde,
 • wiskunde toepassen in wetenschappen,
 • openheid voor de wetenschappelijke denkmethode,
 • inzichtelijk vermogen,
 • motorische vaardigheden voor practica,
 • toekomst in wetenschappen ...

2017 01 15 20 17 05wetenschappen 3