Bij het zetten van de stap naar de eerste graad in het secundair onderwijs moet je heel wat keuzes maken. Je zoekt daarbij antwoorden op verschillende vragen. Zorgen wetenschap en techniek bij jou bijvoorbeeld ook voor de juiste kriebel? Of tover je liever met taal? Wat denk je van economie of humane wetenschappen? Of wil je je onderdompelen in de klassieke talen? Misschien is creatief bezig zijn je ding? 

Wat heeft Maris Stella jou te bieden?


Het eerste leerjaar A bestaat uit:

->  27 u Algemene vorming 

In de 27 gemeenschappelijke uren wordt qua inhoud, tempo en hoeveelheid leerstof verschil gemaakt. In de groepen Latijn en Moderne bieden we ook in het gemeenschappelijk gedeelte verdieping en verbreding aan. Maris Stella biedt uitdaging voor leerlingen!

Het is belangrijk dat elke leerling zijn eigen leerproces in handen leert nemen. Hier is ruim aandacht voor tijdens alle lessen. 

->  5 u Differentiatie

Er zijn 5 uren differentiatie voorzien. Binnen deze uren kies je voor een bepaalde groep: Latijn, Moderne of Kunst. 

Je kan er kiezen uit:

->  Moderne

We hebben goed en leuk nieuws voor jou! We versterken hier de algemene vorming met 1 uur wiskunde, 1 uur Frans en1 uur Nederlands en… je mag zelf twee lesuren van je vakken kiezen! Deze keuze geef je door bij je inschrijving en volg je dan het hele schooljaar. Benieuwd welke vakken je kan kiezen en wat je ervan mag verwachten? Hieronder lichten we al een tipje van de sluier op.

met keuzevak 1: STEM: science – technology – engineering – mathematics. Deze verschillende invalshoeken worden in één project geïntegreerd volgens 3 belangrijke principes:
1.Onderzoekend leren volgens de wetenschappelijke methode
2.Ontwerpend leren volgens de 5 stappen van het technisch proces (het probleem stellen – ontwerpen, oplossingen zoeken – maken, uitvoeren – in gebruik nemen, testen – evalueren)
3.Probleemoplossend leren door geïntegreerd werken, enkele voorbeelden: een project rond luchtkwaliteit, programmeren, een constructieproject

met keuzevak 2: talen: Je wordt op een creatieve manier gemotiveerd om meer met taal te doen (vak Nederlands). Zowel schrijven, toneel spelen als lezen komen aan bod.

met keuzevak 3: economie: Je speelt een digitaal spel waarbij alle aspecten van ondernemen aan bod komen. Wie is de beste ondernemer?

met keuzevak 4: humane wetenschappen: Je gaat projectmatig aan het werk rond onderwerpen zoals kunst, recht, politiek, filosofie, media, psychologie, sociologie… Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over wat kunst is, hoe een dictatuur eruit ziet, wat hetbelang is van een democratie, hoe we kritisch kunnen omgaan met media, hoe we stereotypen en vooroordelen kunnen doorbreken, hoe de persoonlijkheid op een wetenschappelijke manier wordt gemeten …

Nu al last van keuzestress? Niet nodig, want Moderne met STEM, talen, economie of humane wetenschappen bereiden je allemaal perfect voor op je tweede jaar met optie Moderne talen en wetenschappen. Dus ... gewoon kiezen wat je het meeste boeit.

->  Latijn:

Kies je voor deze richting met 5 uur Latijn? Dan verwerk je dezelfde leerstof voor Nederlands, Frans en wiskunde als in de groep Moderne maar je hebt er minder lesuren voor. Het tempo ligt hier duidelijk hoger. De keuze Latijn bereidt je voor op een vervolgtraject binnen het doorstroomonderwijs (aso).  Ook dan laten we je niet ik de kou staan. Je krijgt STEM aangeboden in projectvorm gedurende het eerste jaar maar ook in het tweede jaar laten we je niet in de kou staan, dan krijgt je STEM immers wekelijks met 1 uur. Op die manier kunnen wij ook bij jou de interesse in wetenschappen en techniek aanwakkeren.

->  Kunst: 

Ben je creatief, ligt de abstracte leerstof je iets minden? Kies dan voor Kunst met 3 uur artistieke vorming. In de groep Kunst spreekt het artistieke en creatieve luik de leerling sterk aan. De algemene vakken uit het gemeenschappelijk gedeelte kennen er minder verdieping en verbreding. Wel versterken we het vak Nederlands en Frans met 1 uur zodat je de leerinhouden goed verwerkt krijgt. Deze keuze bereidt je voor op een richting binnen het kunstsecundair (kso).
 

 

Het tweede leerjaar

In het tweede leerjaar biedt Maris Stella drie basisopties aan die aansluiten op de keuzemogelijkheden in het eerste jaar: Klassieke Talen: Latijn; Moderne talen en wetenschappen; Kunst en creatie: Artistieke vorming. Deze basisopties moeten opgevat worden als een kennismaking om na te gaan waar je aanleg en belangstelling voor hebt. Vanuit de ervaringen in het tweede jaar kan je dan in het derde jaar een studierichting kiezen.
Als je beslist de basisoptie Latijn of Moderne Talen en Wetenschappen te volgen, zal je nog een aantal keuzevakken moeten kiezen. Voor de basisoptie Kunst en creatie is dat niet het geval. Hieronder volgt meer uitleg over de mogelijkheden.

 

->  Klassieke talen: Latijn

Maris Stella biedt je in de basisoptie Latijn naast de algemene vakken, de taal-en wetenschapsvakken ook een uur STEM aan. Je kiest zelf of je dit pakket vakken (31 uren) aanvult met ofwel 1 uur economie ofwel 1 uur humane wetenschappen. De keuze van dit ene uur duid je aan bij je herinschrijving. De basisoptie Latijn blijft ongetwijfeld een theoretisch zwaardere optie. Wil je in het derde jaar de richting Latijn volgen, dan moet je reeds in het eerste en tweede jaar daarvoor gekozen hebben.

->  Moderne talen en wetenschappen

De basisoptie Moderne talen en wetenschappen biedt een vast vakkenpakket aan met daarin 2 uren uitbreiding moderne talen (Frans en Engels) en 2 uren uitbreiding wetenschappen. Maris Stella voorziet 5 uren wiskunde. Naast dit vast pakket van 30 uren, kies je zelf nog 2 uren:
- Je kiest zelf of je je rooster uitbreidt met nog meer talen of wetenschappen: je maakt de keuze uit 1 uur Nederlands extra of 1uur STEM extra.
- We willen je in deze basisoptie ook graag verder kennis laten maken met nog andere vakken, om je studiekeuze naar de tweede graad bewust te kunnen maken. Je kiest op basis van je eigen interesse welk vak je graag wil volgen: ofwel 1 u economie ofwel 1 u humane wetenschappen.

->  Kunst en creatie: Artistieke vorming

Bij de optie Artistieke vorming krijg je de kans om je creatief te uiten. Je krijgt zes uur artistieke vorming. Tijdens vier uur leer je beelden in je opnemen en die beelden neerleggen in tekeningen, schilder- en boetseerwerkjes. In de overige twee uur (die we muzische vorming noemen) leer je jezelf uitdrukken via muzikale, verbale of bewegingsexpressie. Er wordt niet van je verwacht dat je vooraf reeds een teken- of verbaal talent ontwikkeld hebt. Wel moet je graag creatief en artistiek bezig zijn.

 

     

 

 

  Lessentabel       
2dejaar2021