Zorgen wetenschap en techniek bij jou ook voor de juiste kriebel? Of tover je liever met taal? Wat denk je van economie of humane wetenschappen? Of wil je je onderdompelen in de klassieke talen? Is creatief bezig zijn je ding? 

Kies je in je eerste jaar van je middelbaar voor Moderne? Dan hebben wij leuk nieuws voor jou.

Op Maris Stella kan je immers kiezen voor Moderne met keuze uit STEM (Science - Technology - Engineering - Mathematics), talen, economie of humane wetenschappen. Twee lesuren per week kies je zelf je vakken. Deze keuze geef je door bij je inschrijving en volg je dan het hele schooljaar. 

Nu al last van keuzestress? Niet nodig, want Moderne met STEM, talen, economie of humane wetenschappen bereiden je allemaal perfect voor op je tweede jaar met optie Moderne talen en wetenschappen. Dus ... gewoon kiezen wat je het meeste boeit.

Kies je voor Latijn? Ook dan laten we je niet ik de kou staan. Je krijgt STEM aangeboden in projectvorm gedurende het eerste jaar, het tweede jaar volg je dit wekelijks. Op die manier kunnen wij ook bij jou de interesse in wetenschappen en techniek aanwakkeren.

Ben je creatief, ligt de abstracte leerstof je iets minden? Kies dan voor Kunst!

 

Het eerste leerjaar A bestaat uit 27 uren algemene vorming en 5 uren differentiatie.

Algemene vorming 

In de 27 gemeenschappelijke uren wordt qua inhoud, tempo en hoeveelheid leerstof verschil gemaakt. In de groepen Latijn en Moderne bieden we ook in het gemeenschappelijk gedeelte verdieping en verbreding aan. Maris Stella biedt uitdaging voor leerlingen!

Het is belangrijk dat elke leerling zijn eigen leerproces in handen leert nemen. Hier is ruim aandacht voor tijdens alle lessen. Verder krijgen alle eerstejaars leren leren in projectvorm.

Differentiatie

Er zijn 5 uren differentiatie voorzien. Binnen deze uren kies je voor een bepaalde groep: Latijn, Moderne of Kunst of krijg je verbredende en verdiepende leerstof aangeboden.


Latijn: + 5 uur Latijn.

Je verwerkt dezelfde leerstof voor Nederlands, Frans en wiskunde als in de groep Moderne maar je hebt er minder lesuren voor. Het tempo ligt hier duidelijk hoger. Je volgt STEM in projectvorm. De keuze Latijn bereidt je voor op een vervolgtraject binnen het doorstroomonderwijs (aso).

Moderne: + 1 uur wiskunde, 1 uur Frans, 1 uur Nederlands, 2 uren keuze

Je krijgt binnen de groep Moderne de kans ook andere studiedomeinen te verkennen met oog op je studiekeuze in de 2de graad. Je kiest tweemaal 1 lesuur uit het volgende aanbod:

STEM, talen, maatschappij of economie. Met die uitbreiding wordt een stevige basis gelegd voor een doorstroomrichting (aso) in de 2de graad.


Kunst: + 3 uur artistieke vorming, 1 uur Nederlands, 1 uur Frans.

In de groep Kunst spreekt het artistieke en creatieve luik de leerling sterk aan. De algemene vakken uit het gemeenschappelijk gedeelte kennen er minder verdieping en verbreding. Deze keuze bereidt je voor op een richting binnen het kunstsecundair (kso).

In het tweede leerjaar worden de richtingen reeds duidelijk omschreven. Maris Stella heeft de volgende basisopties:
- Klassieke talen: Latijn
- Moderne talen en wetenschappen
- Kunst en creatie: Artistieke vorming

De optie Latijn, voortzetting van Latijn eerste jaar, omvat 5 uur Latijn per week. Dit blijft ongetwijfeld een theoretisch zwaardere optie. Wil je in het derde jaar de richting Latijn nemen, dan moet je reeds in het eerste en tweede jaar ook daarvoor gekozen hebben. Verder wordt je lessenrooster aangevuld met een uur STEM en een uur keuze tussen economie of humane wetenschappen. 

Met het oog op de keuze in de tweede en derde graad, vind je in de basisoptie Moderne talen en wetenschappen een vakkenpakket met versterking van de talen en wetenschappen. Je kiest zelf welke van deze  twee vakken je met een extra uur wil uitbreiden. Verder wordt je uitgedaagd tijdens een extra uur wiskunde. Om je studiekeuze naar de 2de graad bewust te kunnen maken, kan je kiezen tussen de vakken economie of humane wetenschappen. 

Bij de optie Artistieke vorming krijg je de kans om je creatief te uiten. Je krijgt 6 uur artistieke vorming. Tijdens vier uur leer je beelden in je opnemen en die beelden neerleggen in tekeningen, schilder- en boetseerwerkjes. In de overige twee uur (die we muzische vorming noemen) leer je jezelf uitdrukken via muzikale, verbale of bewegingsexpressie. Er wordt niet van je verwacht dat je vooraf reeds een teken- of verbaal talent ontwikkeld hebt. Wel moet je graag creatief en artistiek bezig zijn. Wellicht kies je in de tweede graad voor kso Beeldende en architecturale kunst of voor kso Woordkunst-drama.

De basisopties in het tweede leerjaar moeten opgevat worden als een kennismaking om na te gaan waar je aanleg en belangstelling voor hebt. Vanuit de ervaringen in het tweede jaar kan je dan in het derde jaar een studierichting kiezen.

 

     

 

Lessentabel schooljaar 2020 - 2021