Het eerste jaar

Verloop van de inschrijvingen eerste jaar 2020-2021

Voorrangsperiode van 28 maart t.e.m. 24 april 2020
Voorafgaand aan de inschrijvingsperiode voor alle leerlingen is er een voorrangsperiode voor de inschrijvingen van broers en zussen en van kinderen van het personeel van de school. Zij maken telefonisch een afspraak (03/312.02.33). Vanaf 25 april 2020 kan u zich niet meer beroepen op de voorrangsmaatregel.
Na de voorrangsperiode: start van de inschrijvingen op 25 april 2020


Voor de kandidaat-leerlingen die niet tot de voorrangsregeling behoren, is de start van de inschrijvingen voorzien op zaterdag 25 april 2020 tussen 8.00 u. en 11.00 u.


Verloop:
De volgorde van aanwezigheid is bepalend voor de volgorde van het inschrijvingsregister. Telefonisch of via mail inschrijven kan niet.
De administratieve gegevens voor het leerlingendossier van uw zoon/dochter worden opgenomen. De ouder ondertekent voor akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement (vooraf te raadplegen op onze website).   U ontvangt een bewijs van inschrijving.
Naast de administratieve inschrijving vinden wij een intakegesprek belangrijk voor een goede start. Wij voorzien een beknopte intake tijdens de administratieve inschrijving en bieden u informatie aan betreffende uniform en boekenpakket. Daarom is de aanwezigheid van uw zoon/dochter wenselijk.
Ouders die na inschrijving voor hun zoon/dochter een uitgebreider intakegesprek wensen, bv. om de studiekeuze verder te bespreken, maken hiervoor een afspraak. Wij voorzien standaard een bijkomend gesprek indien er een zorgvraag is. Het is belangrijk dat u aangeeft dat u een intakegesprek met de zorgcoördinator wenst.
Voor een goede studiekeuze, vragen wij u het formulier ‘schoolteaminformatie bij overgang basisonderwijs-secundair onderwijs’ of BaSo-fiche, samen met een kopie van het laatste rapport mee te brengen naar het gesprek.
Indien u door uitzonderlijke omstandigheden verhinderd wordt om aanwezig te zijn op de inschrijvingen, kan u werken met een volmacht.  De volmacht is beperkt tot maximum één volmacht per persoon. Werkwijze en in te vullen document kan u hier vinden.
Meebrengen:
-identiteitskaart van zoon/dochter (of kids-ID) + kopie van de ID (voor-en achterkant)
-originele BaSo-fiche (een kopie kan u thuis bewaren)
-kopie van het laatste rapport
-document administratieve gegevens van de leerling: hier af te drukken en ingevuld mee te brengen
-indien van toepassing: kopie van een diagnoseverslag van een leer-of ontwikkelingsstoornis

Inschrijven van nieuwe leerlingen in het 2de tot en met het 6de jaar 2020-2021

De inschrijving van nieuwe niet-eerstejaars leerlingen gebeurt vanaf vrijdag 3 juli 2020 om 8.00 u. Tijdens de opendeurdag op zondag 26 april 2020 kunnen kandidaat - leerlingen informatie krijgen over de studiemogelijkheden en reeds een belangstellingsformulier invullen.
 
De school is tijdens de grote vakantie gesloten vanaf 8 juli 2020 tot en met 16 augustus 2020.

Mee te brengen documenten :

  • identiteitskaart
  • kopie van het eindrapport met het attest van het gevolgde studiejaar
  • ingevuld document administratieve gegevens: document volgt
  • eventueel een kopie van het attest (met diagnoseverslag) van een leer- of ontwikkelingsstoornis

Voor de richting Woordkunst-drama geldt een aparte regeling. Na de toelatingsproef op 1 juli 2020 of 19 augustus 2020 kunnen de leerling met een gunstig advies op het einde van de dag reeds inschrijven.

Capaciteit

Voor het schooljaar 2020-2021:

1A: 210

 

Voor het schooljaar 2019-2020:

1 A: 213

2de leerjaar, 1ste graad, basisoptie Latijn: 

2de leerjaar, 1ste graad, basisoptie Moderne Wetenschappen: 

2de leerjaar, 1ste graad, basisoptie kunst: VOLZET

1ste leerjaar, 2de graad aso,wetenschappen: 

1ste leerjaar, 2de graad aso, Humane wetenschappen: 26

1ste leerjaar, 2de graad aso, Economie: 30

1ste leerjaar, 2de graad aso, Latijn: VOLZET

1ste leerjaar, 2de graad kso, Beeldende en architecturale kunsten: 36

1ste leerjaar, 2de gaad kso, Woordkunst-drama: 15

2de leerjaar, 2de graad aso, Wetenschappen: 

2de leerjaar, 2de graad aso, Humane Wetenschappen: VOLZET

2de leerjaar, 2de graad aso, Economie: 

2de leerjaar, 2de graad kso, Beeldende en architecturale kunsten: 29

2de leerjaar, 2de graad kso, Woordkunst-drama: 11

1ste leerjaar, 3de graad kso, Architecturale en binnenhuiskunst: VOLZET

1ste leerjaar, 3de graad kso, Vrije beeldende kunsten: 18

1ste leerjaar, 3de graad kso, Woordkunst-drama 

2de leerjaar, 3de graad kso, Architecturale en binnenhuiskunst: VOLZET

2de leerjaar, 3de graad kso, Vrije beeldende kunsten: VOLZET

2de leerjaar, 3de graad kso, Woordkunst-drama