TWEEDE  GRAAD

KSO  WOORDKUNST DRAMA

 

Profiel


Je bent gefascineerd door de taal en het woord, muziek en dans en de expressie hiervan. Je raakt geboeid door veelvuldige expressiemogelijkheden van de taal zoals tekst, theater, cabaret, muziek, poëzie, zang. Je houdt ervan om je met taal expressief te uiten: schrijven, spreken, zingen, spelen. Je voelt je uitgedaagd om zelf iets te brengen, te presenteren, op de planken te staan. Kortom: een podium trekt je aan.


Je ontplooit je individueel en leert kritisch naar jezelf te kijken. Tegelijk kan je goed samenwerken, want bij zo goed als elk podiumgebeuren gaat het om een groepsgebeuren waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid draagt.


Je hebt belangstelling voor de wereld van de podiumkunsten en bent bereid voorstellingen na de schooluren te volgen.


Tegelijk streef je ook naar een brede algemene vorming.

Grondig studiewerk schrikt je niet af en je kan je tijd goed verdelen tussen studietijd en werken aan de artistieke opdrachten.


Inhoud van de specifieke vakken in de tweede graad


De vakken van de basisvorming zijn breed algemeen vormend, met een sterk accent op de talen. Voor Nederlands en de moderne, vreemde talen wordt een ruime belangstelling en goede taalvaardigheid verwacht. Je leert immers uitgebreid met tekstmateriaal en literatuur werken. Een sterke basis voor de taalvakken is een voorwaarde als je expressief met taal aan de slag wil gaan.


Daarnaast blijven de andere vakken (godsdienst, wiskunde, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, geschiedenis, informatica) belangrijk omwille van hun algemeen vormend karakter.


De artistieke vakken omvatten:

Woordkunst

Hierin maak je kennis met tal van dramatische expressievormen, tekstanalyse, dictie, tekstzegging en stemtraining. Je oefent je spreekvaardigheid en  maakt kennis met  dramatische expressievormen in monoloog, dialoog, improvisatie, toneelspel en voordracht.


Algemene muziekleer

Muziekleer vormt een deel van je opleiding. Met je stem kan je immers ook iets zingend brengen. Je werkt aan gehoorvorming, zang en koorzang, creatief musiceren. 


Bewegingsleer – dans

Natuurlijk leer je ook de expressiemogelijkheden van je lichaam verkennen om jezelf te ondersteunen bij verschillende theatervormen.


Op de pagina TONEEL vind je een verslag van de toneelvoorstellingen van onze leerlingen.


Toekomstmogelijkheden


Woordkunst-drama is een doorstromingsrichting binnen het studiegebied van de podiumkunsten van het kunstsecundair of KSO.

In deze richting behaal je een diploma kunstsecundair onderwijs en word je voorbereid op verdere studies. In de eerste plaats bereidt de richting voor op  artistieke richtingen uit het domein muziek en dramatische kunsten in het hoger onderwijs. Daarnaast is deze richting ook een goede basis voor  een richting binnen het onderwijsveld (kleuter, lager, secundair en bijzonder onderwijs). Maar ook voor richtingen binnen de sector van sociaal en pedagogisch werk biedt de opleiding woordkunst-drama een interessante invalshoek.


Inschrijving en intake


Indien je belangstelling hebt voor deze richting nodigen we je uit om  je naam op te  geven en het inschrijvingsformulier in te vullen.


Tijdens een proef op 26 juni 2014 of op 22 augustus 2014 peilen we naar je beginsituatie. Hoe groot is je motivatie en je talent voor deze richting?  De proef duurt van 09.00 u. tot 16.00 u.

Ze wordt beschouwd als een inloopdag en een kennismaking met de diverse aspecten van de woordkunst.  Er wordt met de leerlingen gewerkt rond improvisatie, drama, woord en muziek.  Tijdens de dag moeten de leerlingen een aantal opgelegde, voorbereide teksten en een lied brengen.  Zij moeten tevens hun motivatie toelichten.


Voorwaarde om te starten is dat je deze proef met succes aflegt.  Op het einde van de dag is er een gesprek met jou en je ouders waarin de vakleerkrachten een advies geven over de manier waarop zij jouw talent voor de richting inschatten.  Op het einde van de dag, om 16.30 u. is er een oudercontact met de leerling voorzien.  Aansluitend volgt dan de inschrijving


INSCHRIJVINGSFORMULIER TOELATINGSPROEF