Jaarthema ‘Zachte kracht’

jaarthema

Zus Zacht en Broer Kracht – zoals Franciscus van Assisi zou zeggen - zijn een prachtig duo, omdat ze zo verschillend lijken, maar niet kunnen zonder elkaar. Op het eerste zicht lijkt het bijna onwaarschijnlijk dat deze twee iets van zichzelf in de ander zouden herkennen.  Maar ze zijn familie en dat weten ze zelf heel goed. Buitenstaanders – mensen die hen eigenlijk niet zo goed kennen – verkijken zich nogal eens op hun eerste verschijning: Zus Zacht lijkt bedeesder dan ze is, broer Kracht maakt dan weer vaak een onbesuisde indruk.  In werkelijkheid is het meestal de zus die de broer aanport en ondersteunt, inspireert en motiveert. Zij is – als het erop aankomt - de sterkste van de twee. Broer geniet van zijn eigen vermogens en van de aandacht en appreciatie die hij daarvoor krijgt. Maar hij weet dat zijn stille zus de lijnen uitzet. Ook bij deze twee luidt het motto: ‘Cherchez la femme’.

Omdat dingen uiteindelijk zelden zijn wat ze lijken, en omdat we op school – leerlingen en leerkrachten – echt belangrijke dingen willen leren, die daarom niet noodzakelijk duidelijk terug te vinden zijn in leerdoelen en eindtermen, werd ‘Zachte kracht’ het  (schoolpastorale) jaarthema. We proberen ons bewust te worden van deze paradoxale werkelijkheid die onze levens richting geeft. Want  dat is het eerste wat we doen op school: leven.